< tilbage 07-05-2023 - 09:11

Trykluft - Strømlager med mange muligheder.

Power back to Power via Trykluft.

Mange nye muligheder, særligt hvis man fokucere på at genanvende den gratis kølingen, der opstår ved tilbagedannelsen fra trykluft til vekselstrøm.

Mange genanvendelige beholdere til Trykluft, gør systemet billigt.

Nuværende infrastruktur til strøm kan forsyne systemerne. Billig etablering.

Køling i det private og i industrien.

Ligge strøm tilbage på nettet og samtidig få gratis køl, når strømmen er dyrest.

 

 

 

Power back to Power 

Vekselstrøm tilbage til vekselstrøm, via trykluftsmodellen i genanvendelige beholdere.

System der kan tilbagedanne lagret energi, til strøm med mindst muligt tab.

Minkbure til skrotpris, som bærende konstruktion i trykluftsbatterier (f.eks. 10 lag bure), udstyret med plastindsats i hvert enkelt bur og sammenkoblet sektionsvis med slangefittings. Kan opstilles i gamle industrihaller, på landbrug og i bynære områder. (billige ca. 3 mm plast - genbrugsplastbeholdere stabiliseret af stærke trådbure, ca. 5 – 10 mio. bure i DK.)

Gl. vindmøllevinger nedgraves i gl grusgrave og lignende steder, evt. nedsænket og stabileres med beton i havet. Anvende vandets tryk som modtryk. (Skal alt strøm fra havvindmøller føres til land via kabel, kan noget måske transporteres via trykluftsslanger til turbine på land.)

Gylletanke, alle gylletanke kan i princippet bruges som trykluftslagre, hvis den rigtige membran bliver udviklet til montering i bunden af tanken. Vægten af gyllen vil give et enormt modtryk. Landbruget kan bruge masser af varme og masser af køl, til at optimere og billiggøre produktionen.

Private hjem.  Focus på de mange muligheder der er for private, med små anlæg der kan give varme og mulighed for at anvende gratis intelligent køl i husholdningen. Måske sammen med en producent af køleskabe og frysere.

Billig infrastruktur, den er der allerede, tryklufts-systemer fordelt over landet, på hele elnettet.

Fokus på anvendelse af varme fra kompressor til opvarmning af boliger eller til industri.

Anvendelse af køl fra turbine, evt. til kølehuse, køl i industrien og billig Aircondition.

Trykluftsmodellen i genanvendelige beholdere/trykkamre. ”Power back to Power ” er fremtiden.

Power to X er fine løsninger, men der er 3 udfordringer. 1. Anlæggene og infrastrukturen er dyre at etablere.  2. Der skal stadig produceres power af kraftværker, når sol og vind er en mangelvare. 3. Mange af beregningerne på Power to X anlæggene er baseret på Grøn strøm. Anlæggene er delvis afhængelige af sort energi som backup, for at opretholde en effektiv drift, det er ofte glemt i beregningerne på klimaprofilen.

Trykluftsmodellen i genanvendelige beholdere/trykkamre. ”Power back to Power ”, ligger strøm tilbage på nettet på det helt rigtige tidspunkt og kan hermed understøtte, alle de gode intentioner i Power to X.

 Hvis der bliver brugt kapital og udviklingsmidler i samme grad som til Power to X anlæggene, vil der kunne udvikles et unikt dansk energilagringssystem.  Power back to Power

Hvis man så er landmand og forstår kvælstofkredsløbet og kulstofkredsløbet, vil der i fremtiden blive udviklet nye næringsstofkredsløb. Her vil klimarigtig recirkulering af næringsstoffer til markerne, kunne efterspørge uendelige mængder af billig køling, til lagring af naturlige næringsstoffer.

Her vil køling fra ”Power back to Power” være helt oplagt.

Kommenter artikel


Kommentarer

<