Triologisk landbrugskoncept. For unge landmænd Fremtiden er lys!

Unge landmænd skal eje den Danske landbrugsjord. Værditilvæksten skal på de arbejdende landmænds hænder.--og forbrugernes. NYT.
Unge landmænd skal eje den Danske landbrugsjord. Værditilvæksten skal på de arbejdende landmænds hænder.--og forbrugernes. NYT.
Unge landmænd kan løfte det hele sammen, til nye højder for produktion og ejermodeller. 
Begynd tidligt med 500-1000 kr. pr. md. i stedet for at smide spareskillingerne i nattelivet, Vågn op unge !
Unge landmænd kan løfte det hele sammen, til nye højder for produktion og ejermodeller.
Begynd tidligt med 500-1000 kr. pr. md. i stedet for at smide spareskillingerne i nattelivet, Vågn op unge !

Som ung har du nu fantastiske muligheder, du skal gøre dig klar til at samarbejde med andre. Du skal kan samarbejde med mange forskellige mennesker, indenfor organiserede rammer uden at suboptimere. Kan du det er fremtiden fantastisk!

De unge landmænd skal samarbejde, mod et fælles mål, lige som myrerne. Lær at samarbejde! også med dem du ikke er enige med, så er fermtiden lys. Undgå suboptimering! det er dræbende for helheden.
For dem som vil alene, ender de fleste som nyttige idioter, med et spildt landmandsliv.
De unge landmænd skal samarbejde, mod et fælles mål, lige som myrerne. Lær at samarbejde! også med dem du ikke er enige med, så er fermtiden lys. Undgå suboptimering! det er dræbende for helheden.
For dem som vil alene, ender de fleste som nyttige idioter, med et spildt landmandsliv.

Læs det triologiske landbrugskoncept, tilmeld dig herunder hvis du er interesseret.

Triologisk landbrugskoncept

Triologisk landbrug er en model for at unge landmænd kan komme godt i gang, med at investere i dansk landbrug på et tidligt tidspunkt, i deres landbrugskarriere. Unge skal i gang tidligt, da der er meget at lære og dygtiggøre sig indenfor. Unge skal ikke gå og hjælpe her og der, blot for at få tiden til at gå. Der skal arbejdes målrettet på et tidligt tidspunkt, for at skabe et stærkt fundament for fremtiden.

Landbruget har det konventionelle og det økologiske koncept, der er styret og administreret af landbrugstoppen og virksomhederne. De unge har ikke en chance for indflydelse, mulighederne for at forandre fremtiden, opstår for sent i landmandslivet. Der er behov or et tredje landbrugskoncept, det tredje eller Triologiske koncept. Det Triologiske koncept kan favne alle dygtige unge, der vil organisere sig og have indflydelse på et tidligt tidspunkt. Et nyt spændende landmandsliv, med sund fornuft og samarbejde, uden suboptimering.

Et stærk fundament der kan modsvare, den manglende økonomiske styrke, som først skal opbygges. Fundamentet er det nye koncept, hvor de unge samarbejder og puljer deres faglige og økonomiske kræfter. Organisering og samarbejde er vejen hvis dygtige unge skal tilbage, som medejere af landbrugene i Danmark. Deltag som ung landmand, tilmeld dig organiseringen af de unges nye fundament, lige her ovenfor på siden. Så får du en indholdsrig landmandstilværelse.

Samtidig med at man opbygger erfaring indenfor landbrug og evt. andre landbrugsrelaterede erhverv, investere man som ung i det fælles koncept, Triologisk landbrug, Et afsætnings og produktionskoncept, med nye signaler, omkring produktion, ejermodeller og samfundsinddragelse. For unge der på et tidligt tidspunkt, ønsker at deltage i fremtidens landbrug, som medejere af helheden ( Det nye koncept ) og med mulighed for at være medejere, på egen bedrift der levere til konceptet.

Det stærke fundament kan skabes af de unge selv, ved at investere deres opsparing sammen, i fællesejede landbrug, med et tilhørende nyt produktionskoncept ejet af de unge landmænd. Hele konceptopbygningen er det de unge kan bruge deres fritid på, mens de arbejder på traditionelle landbrug eller i andre erhverv, for dem der kunne have lyst til det. Prøve andre erhverv i en periode, samtidig med at de alle støtter op, om deres fællesejede landbrugskoncept og fremtidige produktionsmodel.

Konceptet skal bruges hver gang der bliver mulighed for, at opkøbe ejendomme og sættes nye ejerledere i gang, på større eller mindre ejendomme. På store ejendomme kan der indsættes flere ejerledere med et samlet ejerskab på ca. 10%. Der er typisk flere ejendomme tilhørende store bedrifter, på hver ejendom kan der moderniseres og skabes et livsgrundlag for en arbejdende landmandsfamilie, med ejerskab til det fælles Triologiske landbrugskoncept. Det vil skabe liv og glæde igen i landdistrikterne.

Konceptet skal bruges til, at skabe de unges produktionsgrundlag og det nye, at de unge landmænd ejer forbrugerne på en ny måde. Herunder ejerandele til forbrugerne, oplevelsesøkonomisk forbrugerinddragelse. Unges egen marketing med detailkædesamarbejde, det er afsætningen og mangfoldigheden der skal arbejdes med, sammen med alt det værdifulde de dygtige unge har lært på landbrugsskolerne. De unge kræfter skal tidligt i gang hele vejen rundt.

Der arbejdes efter på et tidspunkt at kunne udvikle begrebet, Værdicirkel, omkring den måde hvor værditilvæksten på produkterne blive fordelt. I dag er der alt for mange led, der tjener de lette penge på landbrugets produkter. Landmændene er de nyttige idioter, der tager det der bliver tilbage. De er råvareleverandører uden indflydelse på prisoptimering og omkostningsstrukturen.En værdicirkel er en teori om en fair fordeling, af værditilvæksten på landbrugsprodukter. Dvs. at der indenfor det Triologiske koncept arbejdes efter at opnå en kobling mellem forbruger og producent, således at værdikæden bliver til en cirkel, hvorigennem der i det sidste og sammenbindende led, altid som udgangspunkt med 1. prioritet skal kanaliseres ca. 10 % af salgsprisen i detailledet, direkte til producenten. Resten af afregningen kan køre som normalt, gennem den eksisterende værdikæde.

For at skabe værdicirkel modellen, er det nødvendig at arbejde med, at komme til at eje forbrugeren på en ny måde. Herunder, medejerskab, oplevelsesøkonomiske modeller, højeste dyrevelfærd, samfundsudviklende model, samarbejdende landbrug på en ny måde, Bynære andelslandbrug, osv.

Ungdommens kræfter, inspiration og energi skal i gang på et tidligt tidspunkt. Unge landmænd kan igennem den Triologiske model, begynde at investere i landbruget og konceptet, altså allerede i deres praktiktid, kan de være konceptudviklere samtidig med at de opbygger viden og erfaring, indgå i udviklingsteams efter evner, kompetencer og interesseområder.

Som ung landmand der vandre rundt og spilder årene, med at arbejde for andre og gå lidt i byen med vennerne, vil det være meget mere fornuftigt, at bruge fritiden og en del af pengene anderledes. Investere penge og fritid i at være medopbygger, på det fælles koncept, der kan skabe en fantastisk fremtid, hvor unge kan blive ejere på en helt ny måde. Fra færre ejere mod flere ejere, der ejer i organiseret fællesskab.

Triologisk landbrug er også for de stærke landmænd, der står uden naturlige arvtagere til deres bedrifter. Landmænd der har toppet karrieren og gerne vil videregive til de unge, kan have stor glæde af at udvikle bedriften mod Triologisk landbrug.
På denne måde kan de unge komme til at forme fremtiden, for bedrifter som de senere kan overtage, begynde at indpasse dem i samarbejdsmodeller med andre Triologiske landbrug. Få bedrifterne formet så de er forberedte, til alt det nye der sker i det Triologiske Landbrugskoncept.

Det Triologiske landbrugskoncept er en ny måde at tænke samarbejdende landbrug på.
Unge danske landmænd skal have den danske landbrugsjord tilbage på flere hænder. Således at alle de unge landmænd der har en ambition, om at deltage i fremtidens landbrug og gøre en afgørende forskel for erhvervet, også skal have del i ejerskabet på jorden og den værditilvækst de er med til at skabe.
De unge danske landmænd skal væk fra fremtidsudsigterne om blot at være nyttige idioter, først som medarbejdere, så for bankerne, så for andelsselskaberne og til sidst for deres egne organisationsvalgte bestyrelsesmedlemmer.


Unge landmænd med eget koncept. -- Uden suboptimering, der dræber alt godt!! -

De unge landmænd skal til at samarbejde med hinanden, få øjnene op for at pulje deres investeringer sammen, investere sammen i de første fællesejede landbrug i en tidlig alder. Opstille en organisationsmodel der kan favne alle unge under samme model, opkøbe landbrugene med ca.10- 20 % ejerskab af de enkelte landbrug, til ejeren der bor på ejendommen, 40-50 % ejerskab til organisationen (Det Triologiske koncept.) der ejes af alle de unge der indskyder kapital, eks. Etableringskontomidler og øvrig opsparing. De sidste 40 % skulle gerne kunne tilbydes til forbrugerne, altså hr. og fru. Danmark. Meget gerne på enkeltperson niveau, så de føler et værdifuldt medejerskab.

På ovennævnte måde ejes alle Triologiske landbrug, af forbrugerne og de unge landmænds organisation. Landbrugsfamilien der bor på ejendommen, ejer ca. 10% af ejendommen, familien skal leve op til konceptets retningslinjer for godt landmandskab, produktionskonceptet (Det triologiske landbrugskoncept).
Ved klare misligholdelse af aftaler og kontrakter kan de triologiske ejerledere købes ud, ift. advarsler og vedtægterne. Retningslinjer ift. koncept har også en oplevelsesøkonomisk side, en retning for god orden, renlighed og vedligeholdelse.

Muligheden for at kan købes ud af fællesskabet, giver også de ejerledere der på et tidspunkt ønsker en anden tilværelse, muligheden for at ændre sin livssituation uden kæmpestore økonomiske forandringer. I princippet kan man gå fra at være ejerleder og sælge sine 10 %, til blot at være medejer af konceptet og arbejde enten indenfor konceptet, eller med helt andre ting i livet. Man kan også sælge alle sine ejerandel i det fælles koncept.

Der vil blive et koncept for svineproduktion, Kvægbrug og alsidig planteavl, der vil blive retning for forskellige små nicher, på mange forskellige ejendomme med relation til konceptet.
Afsætningsmæssigt skal der helt nye signaler frem på banen, med tilbud om forbrugeroplevelser, forbrugerinvesteringer, variation i sortiment osv.

Arbejdende teams, de unge kan udvikle sig selv og et koncept, der sikrer dem en bedre fremtid.
Opsparing i det fællesejede.
Samarbejdende landbrug. Mange synergier mellem kvægbrug, svinebrug, fjerkræ, planteavl også Økologi.
Teams, der arbejder efter begrebet ”Hobbybaseret interessetime registrering.”


Lær dig selv at samarbejde !! Ellers ender du som en af landbrugets nyttige idioter.

Arbejde i teams kræver disciplin, man skal være i teamet så længe man har noget at bidrage med. Som teamplayer står man sammen om et fælles mål og bakker hinanden op, uanset personlige holdninger og kemi, blot det fremme en ordentlig vej til målet. Man skal samarbejde professionelt med personer, der har en anden kemi end en selv, hvis det specifikke interesseområde eller kompetence felt, er det rigtige til at fremme teamets opgave.

Specialteams der arbejder med de primære driftsgrene / sektorer, Teamet støtter løbende de unge ejere af Triologiske Landbrug, Dvs. en frivillig sparringsindsats, der samtidig kan flyttes ud som fysisk hjælp, hvor ungdommens energi udnyttes til at løfte helheden.

De unge supportere får mulighed for indtjening, eller optjening af kapital på konto i fællesskabet. Et kontosystem der giver adgang til opkøb af ejendomme på et senere tidspunkt. Pengene bliver i det fællesejede og de unge kan gøre en masse gavn for at løfte det de selv er medejere af.

Penge der registreres som betaling for interessetimer, kan overføres fra et Triologisk landbrug hvor teamet har gjort gavn, så det kan berettige en overførsel til opsparing/afregning til konto i den Triologiske organisation. Overførslen registreres som en udgift på det 20 % ejede/ fællesejede landbrug, hvor resultatet herved forringes på bedriftsniveau.

Påvirkningen af resultatet på bedriften, vil ansvarliggøre at der anføres et tilgodehavendet på konto i det fællesejede. Bedriftsejeren har en interesse i at skabe det bedst mulige resultat, men har også en interesse i at bruge de unge teams så meget som muligt, da det styrker det fællesejede koncept.
Kompetence registrering og opdeling i teams.
Interesse registrering og opdeling i teams.

Du kan selv se hvilket team, dine kompetencer passer til.

Lær at arbejde i teams og brug hinandens styrker, det er meget billigere og bedre for de unge selv, at lære alle landbrugets områder. Acceptere at alle opgaver er vigtige for helheden og afsætningen. Styre de rigtige kompetencer ind på de enkelte opgaver og løfte det hele sammen.
Brug hinanden som unge landmænd, I kan spare så mange penge ved at gøre tingene sammen, samtidig med at I opbygger et superstærkt fundament, for jeres egen fremtid.

Hvor har du din styrke! - kan du lære, at andre har styrkerne på andre områder! - der også er vigtige!

Teams.
Rengøring, oprydning og vedligeholdelsesteam.
Praktisk Bygge specialist team,
Teoretisk byggeteam, styring og forhandling.
Drifts kontrol, e-kontrol, foder, budget og nicher. Exel-ark være på forkant.
Forhandlingsteam, foder mark og hjælpestoffer, kreditorer. Osv. Køb og afsætningsoptimering.
Bogføringsteam. Regnskab, kontering, analyser.
Planteavlsteam. Alsidigheden, optimering ift. konceptets mål, optimere for helheden og på bedriftsniveau.
Teknikteam. Investerings og vedligeholdelses-strategier og planer, praktisk og teoretiske beregninger.
Husdyrbrugsteam indenfor sektorer, erfaringsflytning og optimering, hjælp til forbedringsprocesser.
Team for svinefoderoptimering og foderlade/anlægs management
Team for kvægfoderoptimering, grovfoderanlæg og foderteknikoptimering.
Team for optimering af samarbejdsmodeller, mellem Triologiske landbrug.
Niche team, for opbygning og samarbejde. Sammenhæng mellem nicher og primær produktion.
Team for den bynære landbrugsdel, pasning, forbrugerlæring og kommunikation.
Oplevelsesøkonomisk team. Farm camp og turismedelen, det organisatoriske og det praktiske.
Markedsføringsteam. Forbrugerkommunikation og signalfangere, kommunikation med detailkæder.
Forbrugerinddragelsesteam / investorteam. Synliggøre værdien af en nytænkende landbrugsmodel.
Konceptformningsteam, led mellem landmænd og forbrugerne. Fastholdelse af strategi.
Fundraising team. Til hjemsøgning af udviklingsmidler til det Triologiske Landbrugskoncept.
Politisk team, til Konceptets politisk interesse varetagelse og signaler til politikerne.
Team for inddragelse af personer med særlige behov, - et forretningsområde?
Team for ældreoplevelser til aktive seniorer og pensionister.
Team for konflikthåndtering og konfliktløsning, mellem konceptets ejere/landmænd.

Hvad skal unge landmænd med et markedsføringsteam. Det er for at fange forbrugerne på en helt ny måde mht. Mulighed for ejerskab af Landbrugsjorden og deres egen fødevareproduktion, sammen med Triologiske landmænd. For at kommunikere de nye muligheder og for at kommunikere oplevelsesdelen, triologiske landbrug har nemlig en oplevelsesøkonomisk driftsgren, for at tilbyde forbrugerne noget mere.

Danske landmænd er i dag ikke afhængelig af marketing, den ligger hos de fælles selskaber og er ude af landmandens hænder. Desværre er kontrollen og produkterne også væk fra landmanden, dvs. mange lette indtjeningsmuligheder på landbrugsprodukterne ligges i andres hænder. Andre skummer fløden!!
Landmanden skal tilbage til at have kontrollen over produkterne meget længere frem mod forbrugeren, ellers er der kun den sædvanlige model tilbage for flertallet af unge landmænd at fortsætte med at være de nyttige idioter, hvis man vil arbejde med dansk landbrug.

Triologisk landbrugsproduktion og forbrugerinddragelsen, skal gerne ende ud i en alliance mellem de unge Triologiske landmænd, forbrugerne og forhåbentlig en detailkæde, der kan se alle de nye forandringsvillige signaler. Varerne skal jo ind i en butik (Detailledet) og videre ud til de medejende forbrugere.

I Princippet tager produktionskoncepterne udgangspunkt i de modeller der produceres efter i dag. Der er ingenting der skal vendes helt på hovedet. Det der skal være forandringen er bla. at de unges tanker og planer, set med et langt fremtidsperspektiv, skal tages alvorligt og indarbejdes i produktionsmodellerne. Der er mange gode ideer blandt unge, der pt. ikke kan komme ud over kanten, fordi det traditionelle system ikke muliggør at det igangsættes, risikoen er for stor til at stå alene med udviklingen.

Med et fremtidsperspektiv på et helt arbejdsliv foran sig, er der mange produktioner og ideer der giver et godt perspektiv, blot det startes i fællesskab uden for stor risiko og der trækkes 100% på det nye.
I den tidlige del af arbejdslivet, hvor der er energi og enorm virketrang er det også meget lettere at tiltrække kapital og investorer, hvis der er styr på det organisatoriske, derfor er et fællesejet koncept vigtigt.

Man skal som ung ikke være bange for at søge nye veje, i fællesskab med andre. Man skal huske at 10-20% af produktionen på landbrugsejendomme, altid kan afsættes udenom andelsselskaberne, ift. konkurrencereglerne. Altså opbygge bedre værdigrundlag bag produkterne og nicheprodukter.

Meningen er jo ikke at skal afsætte hele produktionen udenom andelsselskaberne, måske mere i en periode at finde nye veje formet af de unge, der tænker rigtigt med et langt livsperspektiv. Herefter kan man jo påvirke andelsselskaberne og levere nye og anderledes produkter, med et højere værdigrundlag, som kan være til glæde for landbrugets Andelsselskaber. Nye produkter til eksportmarkederne.

Konceptplan for svineproduktion.

Konceptplan for Kvægbrug.

Konceptplan for Planteavl.

Konceptplan for fjerkræ

Konceptplan for økologisk inddragelse.

Konceptplan for forbrugerinddragelse og oplevelsesøkonomi.

Konceptplan for investering og ejerskabsmodel, muligheden for forbrugerne som medejere.

Konceptplan for fælles overordnet administration og organisation.

Konceptplan for detailkædesamarbejde

Konceptplan for inddragelse af det sociale samfundsansvar, skabe indhold for andre.

OSV. Koncept i videreudvikling, er du ung så deltag. SE video herunder.