Velkommen til Dansk Ide registrering. Tryk på billeder/link

07-05-2023

Trykluft - Strømlager med mange muligheder.

Power back to Power via Trykluft.

Mange nye muligheder, særligt hvis man fokucere på at genanvende den gratis kølingen, der opstår ved tilbagedannelsen fra trykluft til vekselstrøm.

Mange genanvendelige beholdere til Trykluft, gør systemet billigt.

Nuværende infrastruktur til strøm kan forsyne systemerne. Billig etablering.

Køling i det private og i industrien.

Ligge strøm tilbage på nettet og samtidig få gratis køl, når strømmen er dyrest.

 

 

 

29-11-2021

Vi arbejder med Fremtids visualisering. VI ser fremad!

Vi vil gerne vise nye veje til et bedre samfund, med bedre muligheder for alle lag i det danske samfund. Vi visualiserer nogle fremtidsscenarier, der kan skabe glæde og trivsel mellem gennerationer, hvor der tages hånd om dem som har det svært. Børn og unge med udfordringer, midterfeldtet der ikke har udlevet deres fulde potentale. Ensome mennesker, seniorer og ældre,kan også få stor glæde ved at følge med i hvad der foregår på vores hjemmeide. Vi arbejder for en bedre fremtid, genem Andels-ideer og koncepter. Kig rundt på hjemmesiden og find ud af, hvordan du selvkan deltage.

God fornøjelse - Du får nye muligheder.

 

07-11-2021

Flat-teknologi, fremtidens persontransport, hvem ved?

Hvor meget kunne robotter og elektronik for 30 år siden? Kunne man køre i smarte el-biler? flyve med droner? Troede nogle på at en robot, kunne malke en ko?

Kan delvis selvsvævende flat, med en elektrisk energikilde være fremtidens miljøvenlige persontrnsport. Kan den rigtige udformning af over og undertrykskanaler, give et løft i en transportenhed ?  Kan lette materialer i et kontroleret løft/svæv, skabe fremtidens persontransportkabiner. Måske vejene mest skal bruges som føringslinjer, med begrænset kontakt til transportenheden. 

Man kan meget i dag, med elektronisk styring og ny viden om materialer, så hvorfor ikke udfordre på, om egentlig el-bilen er så genial en opfindelse?

Den er dyr for klimaet at producere, med masser af affald senere.

 

21-09-2021

NY opdatering omkring Nobisoil systemet, Verdens første jordbearbejdningssystem der kontinuerlig år efter år, mekanisk kan indarbejde stigende kulstofmængder i Dyrkningszonen.

Mekanisk - CO2 lagring i Dyrkningszonen, med Nobisoil-systemet. 

Verdens første jordbrugssystem, til regenativ opbygning af frugtbarheden i dyrkningsjorden.

Indarbejdelse af huminstofferne/Humus, samtidig med at jorden bearbejdes og afgrøden etableres. Alt i en arbejdsgang, således at jorden lukkes ned igen og ikke forstyres mere i vækstsæsonnen.

Er du interesseret ?  se link Nobisoil-systemet

Er du medinvestor, på et tidligt tidspunkt ?