Velkommen til Dansk Ide registrering. Tryk på billeder/link

29-11-2021

Vi arbejder med Fremtids visualisering. VI ser fremad!

Vi vil gerne vise nye veje til et bedre samfund, med bedre muligheder for alle lag i det danske samfund. Vi visualiserer nogle fremtidsscenarier, der kan skabe glæde og trivsel mellem gennerationer, hvor der tages hånd om dem som har det svært. Børn og unge med udfordringer, midterfeldtet der ikke har udlevet deres fulde potentale. Ensome mennesker, seniorer og ældre,kan også få stor glæde ved at følge med i hvad der foregår på vores hjemmeide. Vi arbejder for en bedre fremtid, genem Andels-ideer og koncepter. Kig rundt på hjemmesiden og find ud af, hvordan du selvkan deltage.

God fornøjelse - Du får nye muligheder.

 

21-09-2021

NY opdatering omkring Nobisoil systemet, Verdens første jordbearbejdningssystem der kontinuerlig år efter år, mekanisk kan indarbejde stigende kulstofmængder i Dyrkningszonen.

CO2 lagring i Dyrkningszonen - Mekanisk, med Nobisoil-systemet. 

Er du medinvestor, på et tidligt tidspunkt ?