CSR-strategi, eller blot en A4 side som symbol.

Succesfulde virksomheder og stærke privatpersoner.
Tænk på at der er mange led i samfundskæden. Samfundet er ikke svagere, end det de stærke led vil trække.
Succesfulde virksomheder og stærke privatpersoner.
Tænk på at der er mange led i samfundskæden. Samfundet er ikke svagere, end det de stærke led vil trække.
Give tilbage til det samfund, der har været rammen for successen. Hele samfundskæden, hvor også de svage er et led i kæden.
Har du selv en CSR-profil.
Har din virksomhed en CSR-profil.
Du kan linke ind til Dansk Ideregistrerings CSR-side, hvis du ønsker at støtte vores indsats.
Give tilbage til det samfund, der har været rammen for successen. Hele samfundskæden, hvor også de svage er et led i kæden.
Har du selv en CSR-profil.
Har din virksomhed en CSR-profil.
Du kan linke ind til Dansk Ideregistrerings CSR-side, hvis du ønsker at støtte vores indsats.

CSR-forvaltning gennem Dansk Ide registrering, giver dig og din virksomhed nye marketingsmuligheder, du kan invester i CSR-certifikater. Link gratis til vores side. se link her. http://dansk-ide-registrering.dk/DK/CSR.aspx , Du kan blive CSR medlem her.


CSR. Corporate Social Responsibility.

Virksomhedernes sociale ansvar / bidrag.

Stærke virksomheders tilbagebetaling til samfundet.

Ønsker du en CSR-forvalter - så tænk på Dansk Ide registrering.

3 parametre der er vigtige for at skabe stærke virksomheder er, Dygtighed, Flid og Held.
Disse 3 parametre, kombineret med de unikke muligheder for udvikling, det danske samfund har stillet til rådighed for virksomhederne. Det er fundamentet der har skabt stærke virksomheder i Danmark og mange økonomisk velstillede danskere.

Mange virksomheder havde ikke været så stærke, hvis de ikke havde haft det danske samfund at udvikle sig i. Derfor er det vigtigt som virksomhed, at tilbagebetale en lille CSR-del til samfundet.
Samtidig kunne alle velstillede danskere, der har mere end rigeligt til resten af livet, med god samvittighed tænke personlig CSR-profil.
Tænk på alle de svagere led, der har haft modgang og måske været uheldige med livet. De har også været en del af samfundet, samtidig med at du selv har været flittig og har haft evner og held, til at blive økonomisk velstillet.

Du og din virksomhed kan give et CSR-bidrag tilbage til samfundet, ved at støtte Dansk Ide registrering. Vi arbejder for at alle danskeres, gode forretnings ideer og samfundsfremmende ideer, kan blive registreret og komme i gang. Ideerne skal i gang med at skabe nye forretningsområder til Danmark.

Dansk Ide registrering arbejder også med initiativer / koncepter, der fremmer de sociale fællesskaber og læringen mellem generationer. Vi støtter også op om at løfte i de svage samfundsborgere. Stærke Virksomheder og Privatpersoner der har succes, glemmer ofte at de svageste i samfundet.
De svage borgere er også er en del af kæden, dem må andre i samfundet tage sig af, mens virksomhederne udvikler sig og bliver økonomisk stærkere.

Virksomhederne i Danmark har draget stor nytte af, de muligheder samfundet har stillet til rådighed for dem. Samfundets rammer og muligheder kombineret med virksomhedsejernes dygtighed, flid og held, har skabt de Danske virksomheder, hvorigennem mange danskere også er blevet økonomisk velstillet.

Dansk Ideregistrering arbejder også med CSR-forvaltning, for virksomheder og private. Vi arbejder med præsentation af CSR-projekter og CSR-Ideer.

Du kan blive CSR-medlem hos Dansk Ide registrering, Du skal blot linke ind til vores hjemmeside og anvende den som en del af virksomhedens eller din egen CSR-profil.
CSR-forvaltningen kører så længe du ønsker det. Du kan bruge det i din egen markedsføring.
Hvis du syntes vi gør en god indsats, kan du / din virksomhed indbetale et lille CSR-beløb, efter eget valg til vores CSR-konto

Virksomheder kan blive CSR-kunder og relatere virksomhedens CSR-Profil, til Dansk Ide registrerings hjemmeside og aktiviteterne indenfor CSR og ideudvikling, der herigennem søges igangsat.
Virksomheder som CSR-kunde.

Dansk Ideregistrering kan bruges som virksomhedens CSR-forvalter. Virksomhedens CSR-profil tilføjes et link til Dansk Ide registrerings CSR-side som løbende fornyes. Linket kan synliggøre virksomhedens CSR-sponsorat hvis det ønskes.

Har du en virksomhed hvor du har en CSR-profil, du gerne vil gøre mere aktiv og ægte, opfordre vi til at du følger med i vores løbende præsentation af CSR-ideer. Det kan være at der lige pludseligt dukker det helt rigtige frem, som passer til din virksomheds CSR-profil og som du, kan løfte ind i jeres marketing.

Vi videreudvikler løbende på vores CSR-forvaltning, så følg med for mere info, eller kontakt os.

1. Bliv CSR medlem, af Dansk Ideregistrering. Link ind til vore hjemmeside, du vælger selv hvor meget du vil støtte os med, det kan være gratis i starten.
2. Din Virksomhed, bliv CSR-kunde. CSR-siden til virksomheder, link ind til vores særlige CSR-side for kunder, her er løbende nyheder om vores indsats på CSR-området.
3. Giv tilbage til samfundet
4. Din CSR- forvalter
5. Hvad støtter du eller din virksomhed
6. Hvad støtter Dansk Ideregistrering

Vores CSR-side er i løbende videreudvikling.