Inspiration til uddannelse og forsamlinger.

Inspirationsoplæg
Til uddannelsesinstitutioner og forsamlinger.

Grundlaget for at udbyde inspirationsoplæg er de sidste 20 års erfaringer og refleksioner over samfundsudviklingen, landdistriktsudvikling, landbrugsudviklingen og erhvervsudviklingen i Danmark.

Landdistrikter. Kan andelstanken genrejses i Danmark, lokalt og med fælles afsætningsplatform,-Niche World konceptet- Danmark er et land, hvor der altid har været tradition for foreningsliv og respekt for samarbejdende fællesskaber. Link Triologisk landbrug

Vandringen fra at være lønmodtager med drømme, til at være selvstændig erhvervsdrivende i alle de faser der hører med, herunder familieliv, myndighed-forhindringer, opgangsfasen, vækstfasen, driftsfasen, nedgangsfasen og konkursfasen.

Genrejsningsfasen som lønmodtager, refleksioner over forløbet som selvstændig, lysten til fortsat at bidrage til et bedre samfund og bedre ramme for unge der ønsker at skabe erhverv.

Refleksioner over hvordan den almindelige dansker uden et stærkt fundament bag sig, kan bidrage som erhvervsudvikleren med den gode ide, eller som aktiv deltager mod et samfund i balance.

Hvordan kan unge deltage på et tidligt tidspunkt i tilværelsen, mod at skabe et fundament for et godt liv. Et godt og spændende liv i landdistrikterne med de nye muligheder for erhverv og sociale fællesskaber.

Hvordan organiserer man sig bedre som f.eks. ung landmand der ønsker ejerskab og et godt værdigrundlag for et spændende og sikker liv. Link til Triologisk Landbrug.

Eksempler.
Woork shops. Til andelsideer . 2000-5000 kr. afhængeligt af tid.

Eksempler.

Genstart landdistrikterne,
Organisering og Niche World.
Bynære andelslandbrug.
Triologisk Landbrug, Hvad og Hvordan.
Kan unge studerende skabe et tidligt fælles fundament, for et godt liv i landdistrikterne.


Inspiration til unge landmænd.

Work shop, inspiration til unge landmænd Triologisk landbrug. Udgangspunkt i Det Triologiske landbrugskoncept Se link. Pris efter aftale.

Dansk landbrugsjord tilbage, på de unge landmænds hænder. 1500 – 3000 kr.

Triologisk Landbrug, Produktion, Investorer, afsætningen. 1500 – 3000 kr.

Respekten for Konkurs hvorfor og gældssanering hvordan. 1500 – 3000 kr.

Info til unge landmænd. Hvem der sætter trende for Landbrugets fremtid. unge eller ældre.

Hvordan sikrer man en fremtidig landbrugsmodel, med flere ejere og mindre risiko for konkurs.

Hvordan kan unge landmænd gå fra drømme, til at være aktive om fremtiden, på et tidligt tidspunkt.


For info om inspirationsoplæg. Kontakt os. Fair priser for vigtig info til unge.