Andels ideer, et samfund i balance

Et af Danmarks første andelsmejerier, for ca. 150 år siden. 
Andelstanken har skabt det Danmark vi har i dag, sammen med arbejderne og kapitalen.
Et af Danmarks første andelsmejerier, for ca. 150 år siden.
Andelstanken har skabt det Danmark vi har i dag, sammen med arbejderne og kapitalen.
Interaktion mellem mennesker øger socialiseringen og bekæmper ensomheden. Samvær styrker glæden og lysten til igangsætning. 
Vi arbejder med den fysiske ramme, for interaktion og fællesskab. Den kan skabes gennem andelstanken.
Interaktion mellem mennesker øger socialiseringen og bekæmper ensomheden. Samvær styrker glæden og lysten til igangsætning.
Vi arbejder med den fysiske ramme, for interaktion og fællesskab. Den kan skabes gennem andelstanken.

Andels Ideer / Koncepter.

Danmark har altid været et land med en stærk andels og foreningskultur.


Gennem de sidste 20 - 30 år er udviklingen gået mod, en mere egocentreret måde at bruge tiden på. Sportsgrene hvor det er hold og foreningslivet er i tilbagegang på alle fronter. Initiativer der bringer mennesker fysisk sammen i nærområder og lokalsamfund, er svære at gennemføre og dør ofte med ildsjælene.

Andelstanken kan genoplives - Du kan deltage!!

Dansk Ideregistrering ønsker at skabe en organiseret model, hvor personer der går rundt med små andels-ideer, der er fremmende for et godt samfund, kan søge interesse fællesskaber og mulige investere, til opstart af nye samfundsfremmende fælleskaber.


Andels Ideer / Koncepter.

Hvis du går ind under vores registrerede andelsideer/ koncepter, kan du se om din andelside passer ind med nogle igangværende. så kan du koble dig på og deltage i udviklingen.


1. Niche World. Dk. For alle generationer af danskere.

2. Bynære Andelslandbrug. Sammenhængskraft mellem land og by

3. Triologisk landbrugskoncept. For unge producenter og forbrugerne.

4. Frisk produktionsmælk, fra A-B uden Pulverinddampning. For klimaet og dyrene.

5. Forbrugerejet fødevareproduktion, med værdiring kontra værdikæde. For alle

6. Fødevare turisme. For samfundet og Danmarks største råstof.

7. Lokale Fødevare forædlingsanlæg og energianlæg. For landdistrikterne

8. Landdistrikternes genstart. Andelsinvestering. For alle danskere.


Hjemmesiden er under videreudvikling, følg med hvis du finder den interessant og vil inspireres.