Danmark har altid været et land, med en stærk andels og foreningskultur. Sammenhold du !!

Hvor langt kan man nå, ved at løbe sammen ?
Hvis man løber sammen indenfor organiserede rammer, mod et fælles mål?
Hvor langt kan man nå, ved at løbe sammen ?
Hvis man løber sammen indenfor organiserede rammer, mod et fælles mål?
Kan man opnå stigning, for fællesskabet !!
Kan man opnå stigning, for fællesskabet !!

Gennem de sidste 20 - 30 år er udviklingen gået mod, en mere egocentreret måde at bruge tiden på. Sportsgrene hvor det er hold og foreningslivet er i tilbagegang på alle fronter. Initiativer der bringer mennesker fysisk sammen i nærområder og lokalsamfund, er svære at gennemføre og dør ofte med ildsjælene.

Andelstanken kan genoplives - Du kan deltage!!

Dansk Ideregistrering ønsker at skabe en organiseret model, hvor personer der går rundt med små andels-ideer, der er fremmende for et godt samfund, kan søge interesse fællesskaber og mulige investere, til opstart af nye samfundsfremmende fælleskaber.

Hvis du går ind under registrerede andelsideer, kan du se om din andelside passer ind med nogle igangværende. så kan du koble dig på og deltage i udviklingen.

Danmark kan blive et meget bedre land og levested, hvis vi genfinder det danskerne altid har været gode til. Organisere sig og samarbejde indenfor forening og vedtægtsbestemte rammer.

Det nye er at begynde at samarbejde over større afstande, om de samme interesse fællesskaber.
Skabe sammenhængende organisationer der kan starte små enheder i landdistrikterne og skabe samvær og læring mellem generationer.

Alt går jo som bekendt frem og tilbage. Tilbage flytningen fra by mod landdistrikterne vil tage fart over tid. IT-forbindelserne og infrastrukturen er blevet meget bedre på landet, alt er blevet mere sikkert mht. økonomi og der vil blive en stigende søgning, mod at bo i mere rolige omgivelser med natur.

Derfor vil det være meget intelligent at tænke, hvis man f.eks. sidder som ung studerende i en storby, og tænker jeg vil tilbage til rødderne på et tidspunkt, eller som unge nyuddannede der sparre op. Tænke på allerede inden man flytter tilbage til landet, hvordan kan man skabe en sammenhængende organisation, der kan løfte i hele landdistrikts-Danmark på en gang.

En organisation der kan løfte i alt det gode på landet, en sammenhængende organisation man kan drage nytte af, uanset hvor i Landdistrikts-Danmark man vælger at bosætte sig.

Du eller din gruppe kan registrer din/jeres andelside og få den præsenteret for 500 + 500 kr.

Derfor Tro på din egen Andelstanke og vær med til at skabe organisationen.


Koncepter, hvad er det?

Har du alle ideerne i hovedet, til et koncept.- komponenter og system.
Kan du se dem for dig fiktivt, i 3D.- en armslængde fra kroppen.
Kan du se komponenternes, indbyrdes funktioner.
Har du alle ideerne i hovedet, til et koncept.- komponenter og system.
Kan du se dem for dig fiktivt, i 3D.- en armslængde fra kroppen.
Kan du se komponenternes, indbyrdes funktioner.
Kan du beskrive ideernes indbyrdes funktion, konstruktion, system og sammenhæng. Så har du et koncept, klar til registrering.
Kan du beskrive ideernes indbyrdes funktion, konstruktion, system og sammenhæng. Så har du et koncept, klar til registrering.

Hvad er et Koncept.

Et koncept er en samling af ideer, der kan skabe et nyt system for produktion og samarbejde.
En måde at organisere sig på og producere efter samme kodeks og normer.
En model for at alle arbejder efter samme mål og efter samme regelsæt og organisering.

Eks. Produktions-koncept, Afsætnings-koncept, Samarbejdes-koncept, Organiserings-koncept.

Har du en ide til et koncept, altså en samling af ideer der kan skabe noget nyt, så hold dig ikke tilbage. Beskriv konceptet og få det registreret og synliggjort, så andre kan deltage og være med til at forme dine grundlæggende tanker til noget større. Måske er dit koncept banebrydende for fremtiden.

Et godt eksempel på et koncept er Vekselstrøm-systemet. Nicola Tesla opfandt i 1880erne vekselstrøm-systemet,-mange troede ikke på det, de forstod det ikke, de var ikke kloge nok- Han fortsatte og blev en af de mest betydningsfulde personer for hele verden, overalt i verden bruges hans opfindelse i dag.

Det Nicola Tesla kunne var b.la. at se et helt system for sig, inden det var etableret fysisk, forstå energiens/strømmens vej, se de enkelte komponenter til systemet for sig i 3D.
Hvis man forestiller sig at holde komponenten i hånden 1 m. fra øjnene, kunne Tesla se udformning og funktionen for sig, inden produktet var skabt.

Har du nogle af de samme egenskaber som Tesla, har andre svært ved at forstå dine tanker og dit koncept. Så beskriv dit koncept og få det registreret og præsenteret, det kan være du er meget mere intelligent end du selv og andre tror. Det koster 500 kr. + 500 kr. så kommer du i gang.

Få det præsenteret for viden personer og mulige investorer.