Bynære andels-landbrug. En fantastisk mulighed for at by og land igen kan forstå hinanden. Oplevelser til forbrugerne.

Koblingen mellem land og by. 

Landbruger kan byde på masser af oplevelser og muligheder for at bringe mennesker sammen om produktion af lokale produkter.
Koblingen mellem land og by.

Landbruger kan byde på masser af oplevelser og muligheder for at bringe mennesker sammen om produktion af lokale produkter.
Oplevelser til forbrugerne.
Oplevelser til forbrugerne.


Bynære andelslandbrug

Bynære andelslandbrug kan være landbrug i byzonerne, eller de nærmeste 20 - 50 - 100 m. omkring landsbyer og større danske byer, Arealerne ejes af landmændene og stilles til rådighed for forbrugerne og børn og unge mennesker i byområderne, således at koblingen mellem Land og by forstærkes.

Arealer ejes af de store landbrug, der drives som effektive forretninger. De store landbrug administrere arealerne, de er med i markplanerne. Husdyrholdet om sommeren i de bynære områder, administreres og kontrolleres af landmændene. Landmændene har ansvaret og forbrugerne/byboerne, kan investere i de forskellige Nicher. Byboerne får oplevelser og lokalproducerede fødevarer.

Bynære andelslandbrug er produktion af alverdens grøntsager, frugt og bær, mange forskellige husdyr om sommeren, i triologiske hyttesystemer, (se under Registrerede ideer,- nye løsninger til økologi.). Triologisk produktion kan være såvel konventionel som økologisk produktion, blot det giver mening for landmanden og forbrugeren. Det handler mest om fælles forståelse og sund fornuft.

Triologiske landbrug med mange nye/unge ejere af bedrifterne og med et understøttende Koncept, - Det Triologiske landbrugskoncept - en ny fælles platform, hvor alle unge danske landmænd, kan investere TIDLIGT i deres eget landmandsliv med alle de muligheder, de personlige kompetencer rækker til.

Unge Danske landmænd og forbrugerne kan skabe helt nye veje, for lokal produktion og Dansk fødevareproduktion, med nye normer og nye finasieringsmodeller. Her kan Bynære andelslandbrug og det Triologiske landbrugskoncept, være driveren for fremtiden.

En anden driver i samfundet, kan blive Niche World konceptet, i tæt forening med de 2 ovennævnte koncepter..

Opdateres. se evt. Triologisk Landbrug og Niche World.

Bynære andels landbrug, kan udvikles og etableres på arealerne tæt ved byerne og i forbindelse med et landbrug i nærheden.
Værdien ved at tænke bynært andelslandbrug, er at øge forståelsen og give forbrugerne nye muligheder for oplevelser med dyr og lokalproducerede produkter. Grøntsager, kød, osv.
Særligt tænkes der på børn, unge og ældre der kan have fælles samvær og samvær med landmanden.

Triologisk hyttesektion, i et præsentabelt design. Kan anvendes til bynære husdyrhold i sommerhalvåret. Alle typer af husdyrhold kan produceres i modellen. på billedet ses den opbygget til grise på friland.
Hyttesektionerne kan om efteråret vaskes og opbevares på de store producerende landbrug.

Forbrugerne kan komme helt tæt på dyrene og få mange gode oplevelser.

Måske et tilbagevendende besøg på inspektionsgangen, hvor man kan se ind til dyrene.
Triologisk hyttesektion, i et præsentabelt design. Kan anvendes til bynære husdyrhold i sommerhalvåret. Alle typer af husdyrhold kan produceres i modellen. på billedet ses den opbygget til grise på friland.
Hyttesektionerne kan om efteråret vaskes og opbevares på de store producerende landbrug.

Forbrugerne kan komme helt tæt på dyrene og få mange gode oplevelser.

Måske et tilbagevendende besøg på inspektionsgangen, hvor man kan se ind til dyrene.
Børn og landbrug - Oplevelser væk fra computeren.

Fælles oplevelser mellem børn, unge og seniorer ??!!
Børn og landbrug - Oplevelser væk fra computeren.

Fælles oplevelser mellem børn, unge og seniorer ??!!