Ide beskrivelse i flere faser.


Du skal beskrive din ide så meget at du kan registrere ejerskabet til ideen.
Giv ideen et navn, beskriv evt. hvilket produkt der produceres, uden at beskrive hvordan.

Beskriv hvilke udfordringer eller problemer ideens produkt løser.
Beskriv evt. hvilke behov du har for at komme videre. Viden og kapital, mm.

Beskriv hvilket mål du gerne vil nå og et evt. hvilket potentiale der er for investorer.

Du kan gøre det kort for blot at opnå registreringen. Eller du kan gøre det mere fyldestgørende og spændende, det er op til dig. Hvis du gerne vil have andre til at trække med, er det sikkert godt at gøre det lidt interessant, få evt. en du kender til at hjælpe dig.

Du kan beskrive ideen i flere faser, så du modner ideen langsomt med et stigende info-niveau. På den måde opnår du et stigende ejerskab til din ide.

Hvis du på et tidspunkt skal indgå en udviklingsaftale, kan du relatere til dit ideudviklingsforløb, som du har registret og dokumenteret. Aftalen kan tage udgangspunkt i det, du har navngivet, registreret og dokumenteret som din ide. Hvilket mål der er for samarbejdet, i forlængelse af den ide som du har tilvejebragt. På den måde har du inde i aftalen, hvem der tilvejebragte ideen.

Dansk ideregistrering kan hjælpe dig med at indgå en udviklingsaftale.