Hvad er et Koncept,- Sammenhængende ideer.

Et koncept er en samling af ideer, der kan skabe et nyt system for produktion og samarbejde.
En måde at organisere sig på og producere efter samme kodeks og normer.
En model for at alle arbejder efter samme mål og efter samme regelsæt og organisering.

Eks. Produktions-koncept, Afsætnings-koncept, Samarbejdes-koncept, Organiserings-koncept.

Har du en ide til et koncept, altså en samling af ideer der kan skabe noget nyt, så hold dig ikke tilbage. Beskriv konceptet og få det registreret og synliggjort, så andre kan deltage og være med til at forme dine grundlæggende tanker til noget større. Måske er dit koncept banebrydende for fremtiden.

Et godt eksempel på et koncept er Vekselstrøm-systemet. Nicola Tesla opfandt i 1880erne vekselstrøm-systemet,-mange troede ikke på det, de forstod det ikke, de var ikke kloge nok- Han fortsatte og blev en af de mest betydningsfulde personer for hele verden, overalt i verden bruges hans opfindelse i dag.

Det Nicola Tesla kunne var b.la. at se et helt system for sig, inden det var etableret fysisk, forstå energiens/strømmens vej, se de enkelte komponenter til systemet for sig i 3D.
Hvis man forestiller sig at holde komponenten i hånden 1 m. fra øjnene, kunne Tesla se udformning og funktionen for sig, inden produktet var skabt.

Har du nogle af de samme egenskaber som Tesla, har andre svært ved at forstå dine tanker og dit koncept. Så beskriv dit koncept og få det registreret og præsenteret, det kan være du er meget mere intelligent end du selv og andre tror. Det koster 500 kr. + 500 kr. så kommer du i gang.

Få det præsenteret for viden personer og mulige investorer.