Invester i fremtiden, er du eller din virksomhed mulig investor

Der er meget kapital i Danmark. VI har ideerne der kan skabe kvantespring, ind i nye fremtidige forretningsområder.
Tænker du investering - kig på vores registrerede ideer.
Der er meget kapital i Danmark. VI har ideerne der kan skabe kvantespring, ind i nye fremtidige forretningsområder.
Tænker du investering - kig på vores registrerede ideer.
Vi søger seriøse investorer, til ideer med forretningsperspektiv.
Vi søger seriøse investorer, til ideer med forretningsperspektiv.

Vi søger investorer til vores registrerede ideer, koncepter, andelsideer og CSR. Du kan være med til at flytte fremtiden, sammen med Dansk Ide registrering.

Investorer. X

Vi søger investorer til at medfinansiere og investere i udvikling af ideer, fra ide og modningsfasen, til inddragelse af viden/kompetence personer, til beskrivelse og prototypeudvikling, til afprøvning og test, frem til en forhåbentlig produktion og den endelige markedsintroduktion.

Som Investor får du/I ejerskab og medindflydelse, efter ønsker og investering.

Vi søger flere typer af investorer. Se vores registrerede ideer. Tryk Link.

1. Enkeltinvestorer der tror på den gode ide.
2. Virksomheder hvor en god ide passer i produkt portofølgen.
3. Investorgrupper der ønsker at investere i en bestemt ide.
4. Investorgrupper der ønsker at investere i et bestemt interesseområde.
5. Investorer til koncepter/Andelsideer.
6. Pensions-middel investor.
7. CSR-Investor.

Vi arbejder løbende med udarbejdelse af undermenuer for mere info. Følg med hvis du har lyst.

Ønsker du/I at registrere jer som mulige investorer, eller som Investor på en god Ide.

Opdateres