Du kan investere i vores CSR-forvaltning.

Vi arbejder med CSR-Forvaltning, hvor vi gennem Dansk Ide registrering, registrer og præsentere CSR-initiativer for privatpersoner og virksomheder.

Du kan investere i vores CSR-forvaltning og gøre en forskel. En CSR-investering forventes ikke at give et stort afkast, nærmere at man stiller kapital til rådighed, under aftalte rammer og efterfølgende får glæden ved at se sin kapital gøre gavn.

Som CSR-investor har du stadig ejerskabet til din kapital, værdiforøgelsen sker blot mere på det varme, sociale og menneskelige område, frem for på det mere kolde buisenes område.

Som CSR-investor har man en holdning til, at et evt. overskud på en investering, formidles vider ind i et nyt CSR-område. Man har dog ejerskabet til kapitalen og kan til en hver tid trække kapitalen ud efter de aftalte betingelser

Kontakt os hvis du ønsker at investere i CSR.

Siden opdateres løbende.