Inspirationsoplæg.

Til uddannelsesinstitutioner og forsamlinger. Pris 1000 – 3000 kr. + kørsel.

Grundlaget for at udbyde inspirationsoplæg er de sidste 20 års erfaringer og refleksioner over samfundsudviklingen og erhvervsudviklingen i Danmark.

Det er et håb at kan inspirere unge mennesker, til at tænke over deres muligheder som deltagere i erhvervsudvikling. Fortælle om fordele og ulemper ved at være selvstændig.

Inspirere om mulighederne i andelsejede virksomheder, en meget underkendt model.

Motivere alle danskere til at deltage. Mange danskere kan meget mere i fællesskab, hvis der opstilles organiserede modeller for samarbejde og andels-investeringer. Se Link Niche world

Landdistrikterne kan genstartes og kan tiltrække de unge, med de rigtige modeller for erhverv og samvær. Lokale kan skabe stor værdi ved fælles investeringer, med lav risiko.

Er 10% af kapitalen bedre anvendt ved lokale andelsinvesteringer, i et bedre samfund, mens man er i live og selv kan deltage. Eller er det bedre der står 10% mere til arvingerne, der så kan fungere i et samfund, uden et bedre vækstfundament. Altså ligge fundamentet fra generation til generation.

Kan andelstanken genrejses i Danmark, lokalt og med fælles afsætningsplatform. Danmark er et land, hvor der altid har været tradition for foreningsliv og respekt for samarbejdende fællesskaber.

Inspirere med erfaringer om vandringen, fra at være lønmodtager med drømme, til at være selvstændig erhvervsdrivende i alle de faser der hører med, herunder familieliv, myndighed-forhindringer, opgangsfasen, vækstfasen, driftsfasen, nedgangsfasen og konkursfasen.

Fortælle om genrejsningsfasen som lønmodtager, refleksioner over forløbet som selvstændig, lysten til fortsat at bidrage til et bedre samfund og bedre ramme for unge der ønsker at skabe erhverv.

Refleksioner over hvordan den almindelige dansker, uden et stærkt fundament bag sig, kan bidrage som erhvervsudvikleren med den gode ide. B.la. ved at registrere ideen. Beskrive forløbet.

Hvordan organiserer man sig bedre som f.eks. ung landmand der ønsker ejerskab og et godt værdigrundlag for et spændende og sikker liv. Link til Triologisk Landbrug.


Eksempler.
Woork shops. Til koncepterne. 2000-5000 kr. afh. af tid.
Genstart landdistrikterne, Organisering og Niche World.
Bynære andelslandbrug.
Triologisk Landbrug, Hvad og Hvordan.

Inspiration

Respekten for Konkurs hvorfor og gældssanering hvordan. 1500 – 3000 kr.
Dansk landbrugsjord tilbage, på de unge landmænds hænder. 1500 – 3000 kr.
Triologisk Landbrug, Produktion, Investorer, afsætningen. 1500 – 3000 kr.
Work shop, inspiration til unge landmænd Triologisk landbrug. Pris efter aftale.