CSR - Dansk Ide registrering.

DU kan selv tage ansvar, opret din CSR-ide og registrer den, her link

CSR-  Tilbagebetaling til samfundet og livet i landet.

Tænker du på din egen CSR-Profil.
CSR- Tilbagebetaling til samfundet og livet i landet.

Tænker du på din egen CSR-Profil.
Vi ønsker liv i landdistrikterne, det arbejder vi for. 
Vi arbejder også for læring og samvær mellem generationer, på landet og i byerne.
Vi arbejde for at skabe bynære andelslandbrug.
Vi ønsker liv i landdistrikterne, det arbejder vi for.
Vi arbejder også for læring og samvær mellem generationer, på landet og i byerne.
Vi arbejde for at skabe bynære andelslandbrug.


CSR. Corporate Social Responsibility.

Virksomhedernes sociale ansvar / bidrag.

Stærke virksomheders tilbagebetaling til samfundet.

Ønsker du en CSR-forvalter - så tænk på Dansk Ide registrering.

3 parametre der er vigtige for at skabe stærke virksomheder er, Dygtighed, Flid og Held.
Disse 3 parametre, kombineret med de unikke muligheder for udvikling, det danske samfund har stillet til rådighed for virksomhederne, er fundamentet der har skabt det konkurrence stærke Danmark.

Mange virksomheder havde ikke været så stærke, hvis de ikke havde haft det danske samfund at udvikle sig i. Derfor er det vigtigt som virksomhed at tilbagebetale en lille CSR-del til samfundet.Vores CSR-profil og det du støtter med dit CSR-bidrag til os er følgende.

Klimaforbedringer. Genopretning af Co2 balancen

Vi arbejde seriøst med klimaforbedrende løsninger, herunder særligt jordbrugs systemet Nobisoil system. Verdens første system der mekanisk kan optimere lagringen, af kulstof ( CO2 ) i dyrkningszonen.

Vi tror på at vejen til klimaforbedringer er, at opfange CO2 gennem planternes fotosyntese og herefter med Nobisoil-systemet, mekanisk at indarbejde kulstoffet i landbrugsjorden. se link.

Vi har mange klimafremmende ideer, fra almindelige praktikere, som du støtter ved at støtte os. Se vores Ideregistrering og vurder selv om ideerne kan skabe en klimaforbedrende løsning/effekt. Vi mener at Ideerne markeret med et stort K, har klimaforbedrende potentialer.

Glæde og læring mellem generationer.

Læringen mellem generationer på det praktiske område, hvor lokale læringsmiljøer mellem f.eks. seniorer og børn/unge etableres. Vi støtter læringen om håndens arbejde hvor seniorer har glæde og livskvalitet, ved at være sammen med unge mennesker og motivere dem.

Vi bekæmper ensomheden blandt unge og ældre.

Vi arbejder med mange initiativer, der kan skabe glæde og fællesskab i landdistrikterne og i byerne. Vi arbejder b.la. med synliggørelse af 2 koncepter, Niche World og Bynære andelslandbrug. Begge har det til fælles, at det styrker fælles aktivitet og fælles forståelse mellem land og by, gennem små nicheproduktioner og hobbys, der i sidste ende kan føres til markedet, gennem en fælles afsætningsportal. Aktive fællesskaber om at producere noget, der giver mening for alle.

VI støtter Landdistrikterne og balancen mellem land og by.

Vi støtter genopbygningen af Landdistrikterne gennem Niche World konceptet se link, og opbygningen af Bynære andelslandbrug, således at alle danskere kan få glæden og forståelsen tilbage, for den lokale fødevareproduktionen, som praktiske deltagere og som investorer. se link.

Børn og unge, der har det svært i skolen.

Vi har et særligt ønske om at løfte i de unge, der har det svært og ønsker at dygtiggøre sig indenfor håndens arbejde, vi får brug for dem i fremtidens Danmark.

Vi arbejder for bedre og anderledes læringsmiljøer, for børn og unge der ikke er designet til stillesiddende læring. Der liggere et stort uforløst potentiale, ved at aktivere disse unge, på en mere praktisk intelligent måde.

Vi arbejder for bedre muligheder for alle unge, der vil bruge hænderne og mere lighed, i de økonomiske og læringsmæssige tilbud til unge. Alle unge der uddanner sig, burde få samme økonomiske støtte fra staten, uanset om det er håndens arbejde eller det er akademiske uddannelser.

Dyrevelfærden

Vi støtter Dyrevelfærden, gennem mange dyrevelfærdsfremmende ideer, vi søger samarbejdspartnere til. Se vores Ideregistrering, Ideerne markeret med D har en dyrevelfærdsfremmende profil, herunder helt nye tanker om staldindretning til produktionsdyr, således at dødeligheden kan reduceres markant. se link.

Vi arbejder med mange intelligente løsninger til økologi og frilandsdyr. se link. Vi støtter også den økologiske udvikling, ved at synliggøre bedre produktionssystemer, der har en dødelighedsreducerende effekt.

Dyrevelfærd og dødelighed blandt produktionsdyr hænger sammen, man kan efter vores overbevisning ikke forsvare et forbrugerbillede, hvor kun de stærkeste dyr overlever og de svage er fjernet, eller døde inden billedet vises. Vi arbejder for ægte dyrevelfærd for alle produktionsindivider/dyr, også de svage.

Triologisk landbrug.

Vi arbejder som de første med et nyt landbrugskoncept, hvor de unge danske landmænd/Landbrugsskoleelever, kan få indflydelse på fremtiden og udvikle en ny model, for ejerskab og fødevareproduktion i Danmark. se link.

Vi tror på at danske gårde skal ejes af unge danske landmænd, med et nyt mindeset mod forbrugerinddragelse og samarbejde mellem landbrug. Dansk fødevareproduktion kan blive en meget stører motor, for dansk økonomi og det sociale og det folkelige, end den er i dag.
De unge skal se lyset for deres fantastiske fremtid, det arbejder vi for.