Udviklingsmidler til praktikere

Flere udviklingsmidler øremærket til almindelige danske praktikere. F.eks. 20 % af provenuerne i puljerne, så vil der ske ægte udvikling, med hjertet.
Flere udviklingsmidler øremærket til almindelige danske praktikere. F.eks. 20 % af provenuerne i puljerne, så vil der ske ægte udvikling, med hjertet.

Almindelige mennesker skal have lettere ved, at ansøge om udviklingsmidler

Dansk ideregistrering arbejder også for, at almindelige danskere kan få lettere adgang til udviklingsmidlerne. Der uddeles i Danmark masser af udviklingsmidler.

Klar opfordring til Politikere og program udbydere. -- Simplere og lettere ansøgningsskemaer !!

Almindelige små ideophavspersoner har meget svært ved at overskue ansøgningsprocesserne, derfor går mange gode ideer tabt pga. bureaukrati. Alternativet er ofte at rykke 10-20.000 kr. ud af familiens husholdningsbudget eller feriebudget, hvilket ikke er let at argumentere for.

Ansøgningsmodellerne er hovedsageligt designet til akademikere og konsulenter, der har specialiseret sig i at skrive ansøgninger og kommunikere med program udbyderne. Det vil sige at der kommer en masse ansøgninger, der er veludfyldte med de rigtige ord og vendinger i forhold til programmet. Alle disse veludførte og veldokumenterede ansøgninger koster typisk 10-20.000 kr. at få udarbejdet.

Man skal ikke være ekspert for at regne ud hvilke ansøgninger der får støtte, når almindelige Ideophavspersoner er oppe mod, topprofessionelle fundraisere og konsulenter.

Det er en helt forkert udvikling

Velmente midler ender ofte som levebrød for serviceledet. Der burde i stedet for være mere enkle ansøgningsmodeller, hvor det var let for Ideophavspersoner at ansøge, uden at bruge de første mange tusinde kr. på at få professionel hjælp, uden garanti for adgang til udviklingsmidler.

En almindelig Ideophavsperson har i dag ikke en særlig stor chance, for at komme i nærheden af et rimeligt udviklingsbudget gennem hjemsøgning af udviklingsmidler. Succesraten er så lav at mange almindelige mennesker som udgangspunkt, har opgivet på forhånd.

Flere udviklingsmidler til almindelige danskere.


Det er helt galt organiseret.

Rigtig mange udviklingsmidler ender i hænderne på dem, som har mange midler i forvejen, eller i hænderne på serviceledet. De værdiskabende gode ideer går ofte tabt og bliver til ingen ting pga. alt for komplicerede ansøgningsmodeller.

En klar opfordring fra Dansk Ideregistrering.

- Optimer mulighederne for almindelige danskere!!
Design evt. en lille fast procentdel af program provenuet, direkte til Ideophavspersoner.

Det vil hæve innovationsniveauet i Danmark helt enormt, hvis almindelige mennesker kan se en værdi i at deltage. Kvantespringene kommer ofte nede fra, hvor man tænker nyt og anderledes.

Hvad kan man så gøre som almindelig Ideophavsperson i dagens Danmark, hvis man gerne vil udvikle på sin ide, uden at sætte familiens økonomi over styr.

Almindelige danskere med den gode ide, kan igennem Dansk Ideregistrering præsentere sin ide og herigennem få mulighed for kontakt, med viden personer og mulige investorer.
Efterfølgende kan der ved interesse fællesskab, skabes teams og udviklingsaftaler. Man kan gå sammen om at ansøge om udviklingsmidler, så bliver succesraten større og risikoen mindre for alle parter.

Man er herefter godt i gang, der er styr på udviklingsaftalen og hvem der leverer hvad til samarbejdet. Ideophavspersonen er sikret en registreret aftale og en registrering på hvornår ideen er skabt/opstået.

Udgangspunktet i et samarbejde er altid at skabe værdi for alle parter, udfordringen ved evt. uoverensstemmelser er blot, at dokumentere hvem der har leveret hvad. Særligt ideen er svær at dokumentere, med mindre man har en registrering af sin Ide og aftalegrundlaget.

Mange uoverensstemmelser i et samarbejde undgås, hvis man har styr på hvem der levere hvad.