Lagring af sol og vindenergi.

Vi arbejder med mange ideer til lagring af energi, via trykluft.

Trykluftmodellen blev afprøvet i anlæg i Tyskland op gennem 1980erne. De erfaringer man gjorde sig dengang var, at metoden havde for stort energitab ved transformation frem og tilbage, fra strøm til trykluft og tilbage fra trykluft til strøm.

Anlæggene var for dyre at opbygge og trykkammeret var alt for stort, til at kunne opnå et effektivt stabilt tryk. derfor blev anlæggene fejlagtigt dømt uøkonomiske og ineffektive.

Efter opfattelsen hos Dansk Ideregistrering, er der store muligheder i at arbejde i et generation 2020erne anlæg. Strømmen er blevet meget billigere og mere effektivt at producere, bla. herfor kan der accepteres et lidt større energitab, ved om transformering og opbevaring af strøm til trykluft.

Man skal huske at lige meget hvilken lageringsmodel man søger at udvikle til vekselstrøm, vil der altid være en omtransformation og et tab. Hvis der afsættes udviklingsmidler til en ny generation af trykluftslagre, vil man kunne udvikle helt nye og supereffektive små energibuffere rundt i landet.
Her vil der virkelig være valuta for udviklingmidlerne og Danmark kan blive førende på området, opbevaring af strøm via trykluftsmodellen.

Nye transformeringsmetoder burde kunne udvikles, med nyeste viden og nyeste teknologi. Oplagringen af trykluft bør ske i meget mindre trykkamre og måske ved et mere optimale tryk.

Vi søger udviklingspartnere til vores Ideer omkring opbevaring af overskudsstrøm i mindre trykkamre, på mange forskellige lokaliteter rundt i landet.

Billige trykkamre hvor der ofte er tale om genbrug af materialer og omforandring af anlæg med lav værdi, måske anlæg og produkter der har 0 værdi og alternativet er skrotning. Vi arbejder med tanken om at ændre værdierne - fra skrot til guld.

Vi har tanker om flere forskellige anlægsmodeller.

Gl. minkfarme som energilagre.

Gl. Vindmøllevinger som energilagre.

Energilagre på landbrugsejendomme.


Kontakt os hvis du ønsker at deltage.