Teknik til jordbrug, ideer til nye løsninger

Dansk landbrug, dygtige landmænd.
Dansk landbrug, dygtige landmænd.

Hvis du er maskinfabrikant, landmand, eller lokal smed, find inspiration til fremtiden.

Jordbrug Teknik

Vi har mange ideer registreret, se dem her, vi præsentere dem med et stigende info niveau. Følg med løbende og bidrag hvis du har lyst.

Er du interesseret i at medudvikle eller investere i en af Ideerne. Kontakt os.

Ploughseeder. K T F: Såmaskine der kan pløje og så i 3 -8 m bredde, en arbejdsgang. 1016©130867.

Nobisoil-system . K T F: Meget klimafremmende jordbearbejdningsmetode, der i stedet for at pløje jorden, arbejde med en ny nedarbejdningsmetode til organisk materiale, der giver en rotationshastighed i dyrkningszonen på 6 – 8 år. Det nedarbejdede organiske materiale opnår en fosilagtig indlejring, i dyrkningszonen. Jordens frugtbarheden forbedres og klimaet forbedres, da kulstof lagres i dyrkningslaget. Verdens første system der mekanisk kan indarbejde stigende kufstofmængder, i dyrkningszonen år efter år. 0419©130867.

Generatorteknologi K F: optimering af motorudnyttelse på traktorer og mejetærskere. Energi lagres ved let drift og tilbageføres til den trækkende enhed ved vanskelige forhold. 0219©130867

Gylleudlægningssystemer K F T: til store afstande fra buffertank, 1,5 km km. til udlægger. Reducere marktryk for optimal plantevækst og undgår langtidsskader på jorden. 0518©130867. En helt ny måde at opbygge gylleudlæggere, med mindre energiforbrug til at pumpe gyllen rundt i maskinen.

4 - 5 aksler Boogiesystem til store vogne sænkbart under vejtransport, ophæv til markkørsel, strategisk rigtigt placeret.

Enkeltkornssåmaskine til korn K F:, Teknik til montering på traditionelle såmaskiner. Simpelt system der kan monteres på alle såmaskiner. 0919

Skærbordstræk K F:på mejetærskere. System der kan monteres på skærbordet. under vanskelige kørselsforhold. Alternativ til dyre bæltetræk på mejetærsker. 0919©130867.

Boogie-combi, Træk på jordpakker. K F: Enheder der kan flytte trækkraft direkte ud på såmaskinernes bærehjul. 0518.

Fronttrækker- generatorteknik. K F: Enhed der kan lagre kraft under let kørsel, og tilbageføre under vanskelige forhold. 0918.

Sprøjteteknik med dyssesystem og rotor. K F: ©130867,15-08-2020 Nyt system de forstøver væsken på en ny måde, med forskellige dråbestørrelser.