Plast og presenning, mange nye muligheder!

Kan ensilage tildækkes smartere, med et anderledes produkt.
Klimavenlig tildækning, med arbejdsvenlige genbrugselementer, der samtidig er plastikbesparende, kan reducere plastkforbruget med 50 på kvægejendomme. Vi tror på det.
Kan ensilage tildækkes smartere, med et anderledes produkt.
Klimavenlig tildækning, med arbejdsvenlige genbrugselementer, der samtidig er plastikbesparende, kan reducere plastkforbruget med 50 på kvægejendomme. Vi tror på det.
Kan søer i farestalde ligge på blødere underlag af presenning kombineret med andet produkt.
Søerne fortjener det bedre, det er muligt, vi tror på det.
Kan søer i farestalde ligge på blødere underlag af presenning kombineret med andet produkt.
Søerne fortjener det bedre, det er muligt, vi tror på det.

Plast og presenning.

Du kan deltage som medudvikler eller invester, hvis du er interesseret. Kontakt os.

Vi arbejder løbende med et stigende info niveau. Følg med hvis du har lyst.

Ensilagetildækningselementer K A T F:

Elementer i hele siloens eller stakkens bredde baseret på vandkanaler., genanvendelige, plastbesparende og arbejdsvenlige, meget lettere at dække og afdække stakke. 1019©130867.

Klimarigtig ensilagetildækningselementer i plast/presenning, kan genanvendes og bruges som eneste tildækning, sammen med blot et enkelt lag nyt underfolie. Ingen dæksider eller net mod fugle.

Det særlige er udformningen der gør de genanvendelige elementerne arbejdsvenlige og samtidig udgør en tætsluttende overflade med vægt på overfladen.

Ved afdækning rulles ellementerne sammen og lægges på lager til næste sæson.

Forretningspotentialet er stort da mange kvægbruger er trætte af det tunge arbejde, med tildækning og afdækning af ensilage. Klimagevinsten er stor da plasticforbruget kan halveres.

Hvis du er interesseret som medudvikler eller invester. Kontakt


Vandmadrasser til søer K D A T F: i farestalde. ©EJ130867 21-10-2020

  • Se undermenupunkt

Varmesikring til smågrise K D A T F: Løsning der sikrer varmetilførsel til nyfødte grise. 1018©EJ

Membran til gylletanke K F T: . 0318©EJ Produkt til anvendelse i forbindelse med andre klimafremmende ide vi har registreret, potentiale til alle gylletanke.

Vinter-strips A F: Stort marked, ved godkendelse. 1217©EJ Mange danskere vil bruge dem om vinteren.

Genbrugsplast til opbygning K F: af frilandshytter til husdyr. 0619EJ. Stærk design af hytter til produktionsdyr på friland, i store sammenbyggede arrangementer.

Vi nytænker anvendelsen af plast og presenning til landbruget og opbygning af frilandsystemer.
Vi nytænker anvendelsen af plast og presenning til landbruget og opbygning af frilandsystemer.
Plast og presenningsmembraner kan bruges til meget.
Er der mange flere muligheder, med plast og presenning indenfor fremtidens landbrug ?
F.eks. indenfor ensilagetildækning og blødt gulv til grise/søer.
Plast og presenningsmembraner kan bruges til meget.
Er der mange flere muligheder, med plast og presenning indenfor fremtidens landbrug ?
F.eks. indenfor ensilagetildækning og blødt gulv til grise/søer.