Husdyr / Produktionsdyr. - Det kan gøres bedre!

Fare kassesti ... Det kan gøres bedre med moderne teknologi, Dansk Ide registrereng har nyskabende ideer, til hvordan søer kan opstaldes i grupper på 4 - 8 søer i farestaldene, for bedre dyrevelfærd, bedre produktivitet og arbejdsmiljø for medarbejderne. Kontakt os hvis du ønsker at medudvikle.
Fare kassesti ... Det kan gøres bedre med moderne teknologi, Dansk Ide registrereng har nyskabende ideer, til hvordan søer kan opstaldes i grupper på 4 - 8 søer i farestaldene, for bedre dyrevelfærd, bedre produktivitet og arbejdsmiljø for medarbejderne. Kontakt os hvis du ønsker at medudvikle.


Vi præsentere vores registrerede ideer, med et stigende info niveau.

 • Farestalde med gruppesystem 4-8 søer. K A D T F: Ny farestaldsmodel til løsgående søer, der tager udgangspunkt i at soen og medarbejderne skal have et godt liv. Soen har adgang til foder og blødt og temperaturregulerbart leje (nytænkt leje) tæt på smågrisene. Soen kan forlade smågrisene og kommer tilbage igen. Smågrisene har kun adgang til en so. 1117EJ

 • Grovfoder-systemer til drægtige søer K D A T F:. Drægtige søer har behov for mæthed og store maver, så de efterfølgende i farestalden kan optage masser af foder, der ikke er så superkoncentreret at der opstår mavesår. Enkeltleje i boks med blødt og temperaturregulerbart leje (ro og tryghed), beskæftigelsesareal i forbindelse med adgang til grovfoderstation. 1019EJ

 • Drægtighedsstalde med kontrolleret sotrafik K D A T F:. En helt ny måde at tænke opstaldning af drægtige søer, blødt leje i enkeltrum ca. 16 - 20 t. beskæftigelsesareal med fri bevægelse ca. 2 - 4 t. areal, med grovfodertildeling + suppleringsfoder. ca. 2 t. systemet kan også fungere som løbeafdeling, med aktivitetscensor og separation mod orne-stier. © 130867 Ej 27-09-2020

 • Farestaldsgulve m. vandmadrasser til soen K D A T F:
  • . Betonplade med indstøbt gummigulv der udformes på en særlig måde der sikrer smågrisene. Udskiftelig. © 130867EJ 27-09-2020

Ønsker du at deltage i udviklingen eller som investor. Kontakt os.

 • Blødt gulv i drægtighedsstalde til søer. K A D T F; Vand + gummi og ny inventarløsning. 1019EJ

 • Blødt gulv til malkekvæg, Vand + luft. K D T F: (Mulighed for varmt vand.) 0119EJ

 • Sorteringsanlæg til smågrise K D A F:, vejehold og arbejdslettelse © 130867 EJ 31-10-2020

 • Malkekarruseller, fodring og rotorgulv D A F:, forberedelse © 130867EJ 02-12-2020 optimering af indgangsflowet til malkekaruseller.

 • Mineraladaptor til kvæg på græs.

 • Urin profils Agro System der sortere urin fra møg i forbindelse med staldgulvet. 30-10-21-EJ