Teknik til jordbrug, ideer til nye løsninger

Dansk landbrug, dygtige landmænd.
Dansk landbrug, dygtige landmænd.

Hvis du er maskinfabrikant, landmand, eller lokal smed, find inspiration til fremtiden.

Jordbrug Teknik

Vi har mange ideer registreret, se dem her, vi præsentere dem med et stigende info niveau. Følg med løbende og bidrag hvis du har lyst.

Er du interesseret i at medudvikle eller investere i en af Ideerne. Kontakt os.

Ploughseeder. K T F: Såmaskine der kan pløje og så i 3 -8 m bredde, en arbejdsgang. 1016©130867. Inspiration til plovfabrikanter der ønsker at videreudvikle, mod et mere klimavenligt pløjesystem. Kræfterne i pløjeprocessen udlignes da der er lige træk på begge sider af træklinjen. Traktoren kører on-land og såning foretages i samme bearbejdning af dyrkningsjorden, ensartet pakning af dyrkningszonen. Kan konstrueres med rotorharve-løsning til svære jordtyper.

Nobisoil-system . K T F: Meget klimafremmende jordbearbejdningsmetode, der i stedet for at pløje jorden, arbejde med en ny nedarbejdnings metode til organisk materiale i dyrkningszonen. Jordens frugtbarheden forbedres og klimaet forbedres, da kulstof/humus lagres i dyrkningslaget. Verdens første system der mekanisk kan indarbejde stigende kufstofmængder, i dyrkningszonen år efter år. 0419©130867. Nobisoil-systemet vender mange års negative humus-balance, til en kontinuerelig stigende humus balance i dyrkningszonen. Humus-balancen er nøglen til klima-løsningen.

Generatorteknologi K F: optimering af motorudnyttelse på traktorer og mejetærskere. Energi lagres ved let drift og tilbageføres til den trækkende enhed ved vanskelige forhold. 0219©130867

Gylleudlægningssystemer K F T: til store afstande fra buffertank, 1,5 - 2 km. til udlægger. Reducere marktryk for optimal plantevækst og undgår langtidsskader på jorden. 0518©130867. En helt ny måde at opbygge gylleudlæggere, med mindre energiforbrug til at pumpe gyllen rundt i maskinen.

Gyllevogne - NYT vægtfordelingssystem til store vogne sænkbart under vejtransport, ophævet eller sænket til markkørsel, strategisk rigtigt placeret. Kan ophæves under tomkørsel. Løser problemet med lovliggørelse af store gyllevogne, samtidig med at marktrykket reduceres

Enkeltkornssåmaskine til korn K F:, Teknik til montering på traditionelle såmaskiner. Simpelt system der kan monteres på alle såmaskiner. 0919

Skærbordstræk K F:på mejetærskere. System der kan monteres på skærbordet. under vanskelige kørselsforhold. Alternativ til dyre bæltetræk på mejetærsker. 0919©130867.

Boogie-combi, Træk på jordpakker. K F: Enheder der kan flytte trækkraft direkte ud på såmaskinernes bærehjul. 0518.

System til aftagning af flydelag på gylletanke. ©uh231021
Gyllens flydelag kan bruges som værdifulde fibre i biogasanlæg, i stedet for at blive omrørt og udbragt på marken til omsætning på overfladen. (dødt organisk stof på overfladen iltes og omdannes til CO2)
Værdifuldt organisk materiale der er delvist komposteret på gylletankens overflade, vil være er fantastisk organisk materiale til indarbejdning i bunden af dyrkningslaget, som humusgenererende stof. Se evt. Nobi soil-systemet på www.Dansk-ide-registrering.dk.


Fronttrækker- generatorteknik. K F: Enhed der kan lagre kraft under let kørsel, og tilbageføre under vanskelige forhold. 0918.

Sprøjteteknik med dyssesystem og rotor. K F: ©130867,15-08-2020 Nyt system de forstøver væsken på en ny måde, med forskellige dråbestørrelser.