Link til forbrugerforståelse. Hvem produceres der til. Triologisk Landbrug kan favne alle grupper.

Hvem kan man eje landbrugsjorden med og hvordan kan unge landmænd eje forbrugerene ??

Organiseringen af unge landmænd til et nyt Landbrugskoncept, hvor målet er EN TRANFORATION, der løfter de unges muligheder, at de dygtige unge landmænd vender tilbage, som ejere af landbrugsjorden. Skabe en ny ejermodel og produktionsmodeller, hvor samarbejde på tværs at enkeltejendomme og driftsgrene/sektorerne, er et bærende element for fremtidens fødevareproduktion.

Der indtænkes også en mulighed for at alle de danske forbrugere, kan investere i landbruget som enkeltpersoner, på en ny registreret model der hæver interessen hos forbrugerne. Forbrugerinvesteringer forventes at kan formidles gennem konceptets organisering, gerne som placering af pensionsmidler.

Det forventes at op til ca. 40 % af værdierne i de triologiske landbrugsejendomme, kan formidles ud til forbrugerinvesteringer. Hvis de unge kan skabe et stærkt koncept, vil der kunne formidles masser af forbrugerkapital ind i landbruget. De unge kan ændre fremtidens fødevareproduktion i Danmark. Ejermodel hvor mange unge landmænd, kan eje en stigende del af produktionsgrundlaget. De unge kan hæve værdierne på landbrugsjorden sammen med forbrugerne, således at den Triologiske produktionsmodel, kan blive den model der kan tilvejebringe den største værditilvækst på landbrugsjorden.

Er det noget for dig at deltage i organisering og det administrative område, for opbygningen af det triologiske landbrugskoncept. Registrer dig med det du er god til og som interesserer dig, så kan du være med til at forny fremtidens fundament, for unge danske landmænd. Skabe det stærke fundament der kan løfte de unge tilbage, med de rigtige holdninger og signaler til forbrugerne og bankerne.

Indenfor der Triologiske landbrugskoncept arbejdes der med mange flere indtjeningsgren, end blot de normale driftsgrene. Der arbejdes med oplevelsesøkonomiske forretningsmodeller, sociale forretningsmodeler, Nicheorienterede forretningsmodeller, Mindre eksterne erhvervsforretninger, Landdistriktsfremmende forretningsmodeller, m. fl.

Det triologiske landbrugskoncept, kan favne alle dygtige unge landmænd, der ønsker at investere i landbruget. Alle der er medejere af fundamentet/konceptet behøves ikke være fuldtidslandmænd, mange kan have andet arbejde i andre erhverv og samtidig bidrage, på et særligt landbrugsområde der interessere dem mest. mange kan være afløsere og bidrage som deltid.

Indenfor det triologiske koncept skal man gerne tilbage mod, at arbejdsopgaverne på landet bliver afvekslende og spændende, således at produktionen forløber med dansk arbejdskraft. Danske elever skal gerne kunne se en fordel i at arbejde på Triologiske landbrug, hvor de tidligt kan få indflydelse og økonomisk ejerskab, på deres fremtidige landbrugsejendomme.

Landmænd der ønsker at sælge deres landbrug over en kortere tidshorisont, skulle gerne kunne se en fordel i at sælge til unge triologiske landmænd, der er medejere af et stærkt koncept, hvorfra den fremtidige produktion kan tage udgangspunkt. Der kan muligvis arbejdes efter at landmænd der sælger til Triologiske unge landmænd, kan tilbydes ejerandele af det triologiske Koncept, lige som de unge og forbrugerne kan have en ejerandel, måske en pantebrevsmodel hvor værdien ligger i konceptet og kan formidles videre til forbrugerne og nye unge landmænd.

Registrer dig hvis du vil være med til opbygning og administration.