< tilbage 21-09-2021 - 15:41

NY opdatering omkring Nobisoil systemet, Verdens første jordbearbejdningssystem der kontinuerlig år efter år, mekanisk kan indarbejde stigende kulstofmængder i Dyrkningszonen.

Mekanisk - CO2 lagring i Dyrkningszonen, med Nobisoil-systemet. 

Verdens første jordbrugssystem, til regenativ opbygning af frugtbarheden i dyrkningsjorden.

Indarbejdelse af huminstofferne/Humus, samtidig med at jorden bearbejdes og afgrøden etableres. Alt i en arbejdsgang, således at jorden lukkes ned igen og ikke forstyres mere i vækstsæsonnen.

Er du interesseret ?  se link Nobisoil-systemet

Er du medinvestor, på et tidligt tidspunkt ?

 

<b>22-07-2021©AEJ. Nobisoil systemet.</b>

<b>Formål / Nyskabelsen.</b>

Skabe et nyt jordbearbejdningssystem, der mekanisk kan supplere kulstoflagringen i dyrkningszonen, og samtidig kan tilgodese og implantere de fleste af fordelene, ved nutidens kendte jordbrugsmetoder.

 

Verdens første jordbearbejdningssystem, der mekanisk år efter år, kan indarbejde organisk materiale i dyrkningszonen, således at de bliver under jordoverfladen år efter år, i 6 – 10 år. Hermed er der tid til en fosilagtig indlejring af kulstoffet. Humusindholdet genopbygges ved at tilføre organisk materiale i bunden af dyrkningszonen. Modsat pløjning forbliver det omsatte organiske materiale (Humus), i bunden år efter år, dvs. der er tid til indlejring, uden at der sker en forbrænding via iltning, af de organiske stoffer der er tilført dyrkningszonen.

Der tilberedes samtidig et såbed, fri for organisk materiale og afgrødeetableringen, det kan foregå i samme arbejdsgang. Jorden forstyrres kun en gang hvorefter den lukkes ned igen, over det organiske materiale der kan ligges ned i forskellige dybder fra 12 - 25 cm under overfladen, efter ønsker og behov.

 

Men Nobisoil-systemet flyttes madpakken ned til mikroorganismerne og ormene, ormegangene mod overfladen genopbygges hurtigt.

Mikriorganismerne og ormene kan lettere trække madpakken længere ned under dyrkningszonen, hvorved de sker en fosilagtig indlejring i de dybere jordlag.

Nobisoilsystemet arbejder modsat teorierne med pløjefri dyrkning, hvor organisk materiale ligger på overfladen og omsættes via sollys og oxydering/iltning, hvorved Co2 frigives tilbage til atmosfæren.

 

Metoder og teorier der er indtænkt i maskinens funktion/anvendelsesmuligheder. Maskinen arbejde ikke som en kendt plov, der vender jorden og løfter det organiske materiale op til overfladen igen året efter.

 

Nobisoil systemet cirkulere dyrkningslaget over en længere tidshorisont og fastholder der organiske materiale nederst år efter år.

Dele af det mikrobielle liv i jorden, forstyres kun kortvarrigt en gang om året.

 

<b>Mål / Problemløsningen.</b>

Målet med Maskinen / metoden er at skabe den første maskine i verden, der mekanisk kan fremme en positiv kulstoflagringen i dyrkningszonen.

 

Kulstof/humusbalancen i dyrkningslaget er en kontinuerlig proces, hvor der er nedbrydning tæt på overfladen via iltning. Samtidig er der en humusopbygning, via CO2-reducerend processer, ( Fotosyntesen ) der tilfører jorden huminstoffer/humus.

 

År efter år lagre stigende kulstofmængder, uden at frigive forrige års lageropbygning. Skabe en metode der kan arbejde med nye jordbearbejdningsaggregater, kombineret med en særlig maskinopbygning.

 

En metode hvor alle fordelene ved reduceret jordbearbejdning fastholdes og sprøjtning med Roundup kan undlades. En metode der kan anvendes til både konventionelt og økologisk landbrug. 

Nobisoil-systemet genopbygger de sidste 100 års mistede frugtbarhed, uden nogen ekstra indsats. Landmændene skal blot vælge den rigtige maskininvestering.  

 

<b>Forretningspotentiale.</b> 

Forretningspotentialet er meget stort for maskinen. Metoden kan anvendes på alle dyrkede arealer på jorden, den kan bruges til alle afgrøder, der kan der etableres direkte, i samme arbejdsgang som jordbearbejdningen.

Maskinen kan anvendes med samme effekt som en kendt plovteknik, den har blot flere fordele. Metoden kan også påmonteres en gyllevogn og bruges til strategisk placering af gylle, som startgødning for majs.

Det økonomiske potentiale er meget stort, med den rette udviklingsstrategi og det rigtige tidspunkt for IPR-anmeldelse.

Potentialet er på størrelse med anskuelsen af alle dyrkningsflader, her vil systemet kunne bruges med store klimagevinster. Systemet har et stort klimafremmende perspektiv og vil herigennem med stor sandsynlighed, kunne tiltrække udviklingskapital.

<b>Behov,</b> 

Dansk Ideregistrering har ideerne til udformningen af de særlige jordbearbejdningsaggregater og tanker om, hvordan disse aggregater kombineret med hinanden i en særlig og forholdsvis simpel maskinopbygning, kan opbygges til en maskine der kan skabe kvantespring, indenfor klimaforbedringer og intelligent dyrkning af landbrugsjorden.
 
Der er behov for udviklingsmidler og udviklingspartnere. Der ønskes et samarbejde med en maskinproducent eller lignende om maskinudviklingen. Udviklingspartnere med evne til at tiltrække udviklingskapital og investorer der ønsker at investere i klimaforbedrende teknik, søges til en afbalanceret udviklingsaftale. Tryk link

Kommenter artikel


Kommentarer

<