Danmark har altid været et land med en stærk andels og foreningskultur.

Gennem de sidste 20 - 30 år er udviklingen gået mod, en mere egocentreret måde at bruge tiden på. Sportsgrene hvor det er hold og foreningslivet er i tilbagegang på alle fronter. Initiativer der bringer mennesker fysisk sammen i nærområder og lokalsamfund, er svære at gennemføre og dør ofte med ildsjælene.

Andelstanken kan genoplives - Du kan deltage!!

Dansk Ideregistrering ønsker at skabe en organiseret model, hvor personer der går rundt med små andels-ideer, der er fremmende for et godt samfund, kan søge interesse fællesskaber og mulige investere, til opstart af nye samfundsfremmende fælleskaber.

Hvis du går ind under registrerede andelsideer, kan du se om din andelside passer ind med nogle igangværende. så kan du koble dig på og deltage i udviklingen. LInk

Danmark kan blive et meget bedre land og levested, hvis vi genfinder det danskerne altid har været gode til. Organisere sig og samarbejde indenfor forening og vedtægtsbestemte rammer.

Det nye er at begynde at samarbejde over større afstande, om de samme interesse fællesskaber.
Skabe sammenhængende organisationer der kan starte små enheder i landdistrikterne og skabe samvær og læring mellem generationer.

Alt går jo som bekendt frem og tilbage. Tilbage flytningen fra by mod landdistrikterne vil tage fart over tid. IT-forbindelserne og infrastrukturen er blevet meget bedre på landet, alt er blevet mere sikkert mht. økonomi og der vil blive en stigende søgning, mod at bo i mere rolige omgivelser med natur.

Derfor vil det være meget intelligent at tænke, hvis man f.eks. sidder som ung studerende i en storby, og tænker jeg vil tilbage til rødderne på et tidspunkt, eller som unge nyuddannede der sparre op. Tænke på allerede inden man flytter tilbage til landet, hvordan kan man skabe en sammenhængende organisation, der kan løfte i hele landdistrikts-Danmark på en gang.

En organisation der kan løfte i alt det gode på landet, en sammenhængende organisation man kan drage nytte af, uanset hvor i Landdistrikts-Danmark man vælger at bosætte sig.

Du eller din gruppe kan registrer din/jeres andelside og få den præsenteret for 500 + 500 kr.

Derfor Tro på din egen Andelstanke og vær med til at skabe organisationen.