Dansk Ide registrering. Almindelige mennesker kan deltage.

VI elsker natur og landbrug, i den rigtige kombination.
VI elsker natur og landbrug, i den rigtige kombination.
Tør du udfordre verden, med din ide til fremtiden.
Tør du udfordre verden, med din ide til fremtiden.

Alle danskere kan noget ekstra, du kan også deltage!

Dansk Ide registrering.       X Y Z – 3 dimensionel udvikling.

 

Dansk Ide registrering er etableret, i sommeren 2021.

Grundlaget for Dansk Ideregistrering er at der ses et behov, for at almindelige danskere kan registrere en god forretningside, til billige penge på et tidligt tidspunkt.

 

Ligeledes ses et behov, for at bane vejen for samfundsfremmende ideer, så som at redefinere andelstanken og udvikling af koncepter, der styrker læring og fællesskaber.

 

Vores hjemmeside er i evig udvikling, derfor følg med på siden. Der kommer stigende info om alle vores registrerede ideer. Måske du syntes du vil vide mere, så kontakt os, hvis du gerne vil deltage som medudvikler eller investor. 

 

Dansk Ide registrereing vil gerne være motoren, der hjælper med at trækker videre, hvor ideophavspersoner ofte giver op, pga. manglende kapital og for meget beauraki.

Vi vil gerne bidrage til at Ide, kapital og viden kan finde sammen, i værdiskabende fællesskaber.

 

Din Ide Z. Du bestemmer selv hvor meget du vil fortælle om din ide, så kan den modnes videre under vejs i registreringsforløbet, hvor der søges partnerskaber med andre.

 

Hos Dansk Ide registrering kan du registrere din ide for 500 kr. Efterfølgende kan du få den præsenteret her på hjemmesiden for 500 kr. Du bestemmer selv tempoet og får ingen deadlines.

For hver gang du vil have indført et stigende informationsniveau omkring din ide, koster det ligeledes 500 kr. En ny præsentation koster også 500 kr. Du har selv mulighed for at informere, evt. med et lille videoklip.

 

Viden Y. Vi hjælper gerne med at indgå evt. samarbejdsaftaler eller partnerskaber, med Viden/kompetencepersoner.

 

Kapital X. Ligeledes hjælper vi med at søge mulige investorer og indgå aftaler med investorer, hvor vi kan dokumentere Ideregistreringen og forløbet i samarbejdsaftalen.

 

Dansk Ideregistrering ønsker at sammenkoble Ide, Viden og Kapital i et afbalanceret aftaleforhold, da alle 3 parter/elementer er lige vigtige for at skabe ægte nytænkning.

 

De store kvantespring der kan udvikle nye forretningsområder, til produktion og nye sociale samværsmodeller, der kan forbedre den menneskelige livskvalitet for alle generationer, opstår først når flere begynder at samarbejde.

 

Mangler et af elementerne Kapital X, Viden Y, Den Nyskabende ide Z, kommer man til at arbejde i en 2 dimensionel udviklingsproces, hvor der mangler volume og indput fra flere sider. Enten bliver det for traditionelt og for lidt nyskabende, ellers bliver det for visionært og for vildt, ellers går man tør for kapital. Alle elementerne X Y Z er derfor lige betydningsfulde, for at skabe ægte nytænkning.

 

Hos Dansk Ide registrering anser vi den nyskabende ide, værende mindst lige så værdifuld for samfundet og for fremtidens konkurrencekraft, som viden og kapital.

 

Dansk Ide registrering deltager frem til enigheden mellem parterne, om indgåelse af en bindende samarbejdsaftale, med balance i aftaleforholdene og et evt. partnerskab. 

 

Dansk Ideregistrering kan også deltage i udviklingsprocesser, hvis det er relevant.

 

Er der behov for en juridisk aftale, skal den udfærdiges af en jurist eller en advokat.

 

Dansk Ide registrering er ikke juridisk ansvarlig, men vi baner vejen for gode partnerskaber i balance.

 

Syntes du godt om Dansk Ide registrering - bliv CSR-medlem, se CSR i menuen. Link