Design og gode ideer til løsninger

Vi arbejder med at designe løsninger, til rigtig mange små hverdagsproblemer. Har du en snild løsning til et hverdagsproblem. Registrer den gratis her.

Vores ideer præsenteres med et stigende info niveau, følg med hvis du er interesseret.

Kontakt os hvis du vil medudvikle.

Teenagesbord med indklap, til lidt plads. F: 1217 møbeldesign til ungdomsbolig.

Cafeborde med varme S F: 0521 møbeldesign til udendørs cafeområde.

App. fysisk udfoldelse computerspil. K S F: 1018 trækker de unge væk fra computeren.

App. til Biludnyttelse flere pasager pr. bil. K S F: 0821 optimere klimavenlig persontransport.

App til CSR.

App til skraldespands optimering sortering.

Biodiversitetsappen. Agro. strategisk placering af biodiversitet og arealudtagning ift. arbejdsbredder, udbyttemålinger, kemi og gødnings anvendelse, skel skov og eksisterende habital.

App til strategisk optimal placering, af natur på landbrugsarealer.
Fluefanger. F: 1019 Smart produkt, der kan tilkobles en solcelle.

Indfrysnings-elementer til restmad. K 1221 Tænk klima, anvend restmad uden ekstra embalage, hurtig at anvende.

Vandladnings-safer til ældre mænd. S F: 0821 Modvirker dryp udenfor toilettet, for ældre mænd ved vandladning, lille og smart design.

2 vejs toilet, adskiller affaldsstofferne. K F: 0518 Fremtiden kalder på genanvendelse af alle gødningsstoffer, også det humane affaldsstof til plantenæring og biogas.