Økologisk udvikling - mange nye løsninger

På det økologiske område er der masser af muligheder, for at forbedre produktionssystemerne på friland. Der kan med fordel skiftes gear, hvis nogle udstyrsproducenter og investorer trækker med. Deltag kontakt

Tiologiske hyttesektioner.

Kan anvendes til alle varianter af husdyr på friland.
Sektionerne kan sammenkobles i en leddelt sammenkobling, så terrænforskelle kan udlignes bedst muligt.
Systemerne kan sammenkobles også i længderetningen, der kan bygges forskelligt ekstraudstyr på siderne, også mulighed for efterløbende indhegninger.


Sammenkoblede hyttesektioner.
Sammenkoblede hyttesektioner.
Hyttesektionerne kan let adskilles igen, for transport over større afstande.
Hyttesektionerne kan let adskilles igen, for transport over større afstande.

Hytter og løsninger, til økologiske husdyr.

Stor mulighed for markedsudvikling med de rette produkter, sektor med meget politisk medvind.

Triologiske Hyttesystemer i samme design. 0512©EJ130867.
Grise, søer, høns, fjerkræ, kvæg, mm.

Dansk ideregistrering har mange gode ideer til forbedringer på det økologiske område, har du en produktionsvirksomhed, der arbejde med løsninger til økologi, vil vi gerne samarbejde om at styrke produktsortimentet. Kontakt os hvis du/I er interesseret i et samarbejde.

Er du interesseret i at medudvikle eller investere i økologiske løsninger, du ser på siden. Kontakt os.Foder og managementvogn K A D T F: til frilandssøer. 1014EJ. Vogn der kan håndtere 20-50 søer pr. gang, individuel fodring mulighed for inseminering og drægtighedstest, helt nyt system til frilandssøer.

Er du interesseret i at medudvikle eller investere i management systemet.

Farehyttesystem i storhytter 6. generation 1219. K D A T F: Intelligent bagvæg. Smågrisehule, beskyttelsesrør, mælkefodringssystemer til økologiske smågrise, skillevæg der presser soen væk, mod udgang. Hytter i størrelsen 2 - 8 søer pr. enhed.
Storhyttesystemerne til frilandssøer med smågrise, har aldrig fået den rigtige bevågenhed. Hytterne er aldrig kommet rigtigt fra land, da der aldrig er tilvejebragt den rette kapital til udvikling af optimale systemer. På området er der kæmpepotentiale for udvikling af et system der kan halvere dødeligheden blandt økologiske smågrise, samtidig med at arbejdsmiljøet hæves markant.

Smågrise-redningshus 0721. K D A T F: Til økologisk og frilandsbesætninger, der arbejder med traditionelle enkelthytter til so og smågrise. Et centralt flytbar hus med optimal pasning og stort fokus. En særlig indretning af Triologiske hyttesektioner, der er sammenkoblet således, at der kan arbejdes ud fra, at ammeso og de mindste smågrise kan få ekstra fokus, i et arbejdsvenligt miljø. Et redningshus for smågrise på friland og økologiske smågrise, der ellers ville blive værdiløse tabergrise.

Ønsker du at investere i Økologisk optimering. kontakt os, der er store muligheder.

Mælkefodringssystemer til økologiske smågrise 0319 K D T F:, i farehytte og efter fravænning. Systemer til økologisk mælk indpasset i Triologiske hyttesystemerne, særlige systemer til økologisk vådfoder til smågrise arbejder vi også med: Ideer til hvordan særlige blande og fodringssystemer kan optimere foderudnyttelsen, af økologiske råvarer på bedrifts niveau, samtidig med at fodringen stabiliseres for bedre tilvækst og markant lavere dødelighed, blandt økologiske smågrise fra fødsel til 30 kg.

Løsninger til slagtesvin og smågrise på friland 0820. D A T F:, med adgang til nyt græs hver dag. Systemer hvor store sektioner kan flyttes på meder og grisene sikres et tørt leje, uden for stort halmforbrug.

Billige systemer til slagtesvin i halmstrøede storhytter 0116. D A T F: Etableret på betonplads med opsamling af nærringsstoffer og særlige fodringssystemer. kan evt. bruges til slutfedning af frilandsfedesvin.

Er du interesseret i at deltage, i videreudvikling af systemer til økologiske grise.

Økologisk fluefanger 0618. D F; Mekanisk enhed kombineret med en solcelle, eller anden energikilde.

Flytbare sengebåse 0718. D T og malke systemer til malkekvæg, bæredygtig mælk.

Malkegeder F T og får i flytbare systemer, høj bæredygtighed.

Kaniner, Opbygning til avlsdyr og til opdræt, flytbart og rovdyrsikret.

Hegningssystemer til frilands husdyr A T F på omdriftsarealer.

Æglæggende høns i Triologiske systemer 0116 D A T F , Rovfugle og rovdyrsikret system, flytbart nyt areal hver dag ca. 1000 høns pr. enhed.

Vi arbejde med ideer til hvordan store anlæg, til æglæggende høns på græsarealer kan optimeres, systemerne kan opbygges i særlige sammenkoblede sektioner, således at mange af mulighederne fra en traditionel stald, kan flyttes med ud på marken.
I det Triologiske Hyttesystem, er det muligt at montere alt kendt teknik, i store selvbærende konstruktioner, er kan gøre arbejdsgangen på friland, effektiv og arbejdsvenlige for medarbejderne.

Ønsker du at deltage, som invester eller medudvikler, på "Fri-Æg" systemer. Kontakt os.

Æglægnings-systemer A T F:, bånd og mekanisk æggetransportsystem fra mark til pakkeri. 1114EJ

Æggehåndteringen fra mark til pakkeri skal være let og sikker. Vi har ideerne til hvordan æggebåndene i hyttesektionerne, kan tømmes automatisk over i en transportenhed, hvorfra de automatisk kan ind transporteres på centralt pakkeri. Systemet er nyt og kan gøre det muligt, at mange flere økologiske høns kan producere æg fra græsmarker i om drift.

Vi præsentere systemet senere, med stigende info.

Gødningsopsamlingsbånd A T F: i hyttesektioner, til høns på friland.

Enkelt hyttesektion.
Enkelt hyttesektion.
Enkeltsektion klar til transport.
Enkeltsektion klar til transport.
Sammenkoblede hyttesektioner, kan opbygges til ca. 100 m2. i en komplet produktionsenhed.
Sammenkoblede hyttesektioner, kan opbygges til ca. 100 m2. i en komplet produktionsenhed.
Inspektionsgang - Kan også anvendes til produktionsareal.

Eller måske oplevelsesgang til forbrugerne.
Inspektionsgang - Kan også anvendes til produktionsareal.

Eller måske oplevelsesgang til forbrugerne.