Produktionsmodeller husdyr.

Videreudvikles er i startfasen. Tænk forbedringer og differentiering.

Som ung triologisk landmand, kan du selv videretænke forbedrede produktionsmodeller for husdyr, på dit interesseområde, du kan tilmelde dig teams og du kan deltage, registrer dig som konceptudvikler.

Et produktionskoncept skabt af unge landmænd der vil en ny vej, kan som udgangspunkt ikke efterleves på dag 1. efter at konceptet er færdigudviklet. Det er en retningsviser på hvilken vej Triologisk produktion ønskes at følge, en retning for fremtidige investeringer. En retning for at det, der kan lade sig gøre på dag 1. efter at et landbrug er overtaget og indgår i det triologiske produktionskoncept, efterleves og der sker løbende forbedringer mod konceptets målsætning.

Kvæg. opstarts-eksempel.

Varieret fodring, stigende dyrevelfærd, køer på græs i senlaktationen og golde, store kvier på græs, krydsningskvier med kalve på græs, dybstrøelse i opstartshold, oplevelsesgange i staldene, kalv-ko kontakt?, mindre pres på dyrene, adgang til hø, osv.- Sund fornuft, med balance.

Tænk det bedre, hvis du er ung, med hele landmandslivet foran dig.

Grise. opstart-eksempel.

Søer i nye staldsystemer, løsgående i farestalde på en ny måde. se link

Nye måder for opstaldning af drægtige søer. b.la. fodring med grovfoder og aktivitetsarealer.

Smågrise og fedesvin, Stigende dyrevelfærd i hele griselivet fra fødsel til slagtning, kombineret med sund fornuft. Indtænk oplevelsesgange og forbrugerbilledet.

Høns og Fjerkræ. Der er plads til forbedringer.

Er du ung så deltag, beskriv hvordan produktionen kan forbedres, med et bedre forbrugerbillede og kombineret med sund fornuft og ansvarlig produktionsøkonomi. indtænk måske oplevelsesgange.

Siden videreudvikles, måske du er deltager?