Energi og Klima - Ideer til forbedringer!

Dansk Ideregistrering arbejder med mange ideer, til forbedringer af klima og reduktion af energiforbrug.

NU kan DU også selv deltage! 
Vi ønsker at deltage og skabe mulighed for, at alle gode ideer og tanker om klimaforbedrende kan præsenteres.
Dansk Ideregistrering arbejder med mange ideer, til forbedringer af klima og reduktion af energiforbrug.

NU kan DU også selv deltage!
Vi ønsker at deltage og skabe mulighed for, at alle gode ideer og tanker om klimaforbedrende kan præsenteres.
Kan minkfarme bruges som energilagre? Hvis der afsættes penge til udvikling af trykluftsmodel for lagring af strøm, er der basis for et landsdækkende energilager.

Minkfarme - fra værdiløs nedrivning til værdifuldt lager.
Kan minkfarme bruges som energilagre? Hvis der afsættes penge til udvikling af trykluftsmodel for lagring af strøm, er der basis for et landsdækkende energilager.

Minkfarme - fra værdiløs nedrivning til værdifuldt lager.

Dansk Ide registrering har mange ideer til klimaforbedringer, ca. 40-50 stk. Vi mener tempoet mht. klimaløsninger går for langsomt. Kig rundt i vores registrerede ideer, hvor kan du deltage med at hæve tempoet i klimakampen. DELTAG hvis du kan!

På Energi og Klimaområdet, har Dansk Ideregistrering, mange gode ideer,

Ideer til nyskabelser, optimeringer og forbedringer.

De allerfleste af vores ideer indenfor alle områder, har en klimafremmende profil, så er du på jagt efter gode investeringsmuligheder indenfor klimaforbedringer, så følg med på vores hjemmeside.

Vi præsenterer vores ideer med et stigende info-niveau, så hvis du vil med som investor kan du jo koble dig på, når du syntes tidspunkt og info passer godt for dig og evt. din virksomhed.

Du kan også kontakte os for mere info, hvor vi evt. kan lave en udviklingsaftale, på et tidligt tidspunkt.

Lagre sol og vindenergi, via trykluftsmodellen. K F T: Det særlige er trykkammeret. © 130867 EJ 27-09-2020 . Trykluft anvendt som energilager. se menupunktet "Sol og vind lagring".

Plast og Presenning.Indenfor plast og presenning har vi mange klimafremmende ideer registreret. se link.

Husdyr/produktionsdyr. Vi har mange gode forretningsideer, til mere klimavenlige produktionsmodeller, gennem smartere og mere produktionsvenlige systemer. se link

Flat-teknologi til løfteelementer. 0618 K F: Løfteelementer der er udformet omkring et batteri, naturloven om luftens hastighed anvendes som løftekraft. Passagerkabiner og montagekran/Løftesystemer. Hvis der hjemsøges udviklingsmidler og investeres i udvikling, kan dette blive et kæmpe forretningsområde, skabt i Danmark. Meget klimavenlig persontransport, der langt overstiger fordelene ved el-biler.

Nobisoil-system . K T F: Meget klimafremmende jordbearbejdningsmetode, der i stedet for at pløje jorden, arbejde med en ny nedarbejdningsmetode til organisk materiale, der giver en rotationshastighed i dyrkningszonen på 6 – 8 år. Det nedarbejdede organiske materiale opnår en fosilagtig indlejring, i dyrkningszonen. Jordens frugtbarheden forbedres og klimaet forbedres, da kulstof lagres i dyrkningslaget. Verdens første system der mekanisk kan indarbejde stigende kufstofmængder, i dyrkningszonen år efter år. 0419©130867. se link.

Vandsparre til termostater. 0518 K F: - Simpelt system der anvender varmegennemstrømning.

Kloakrør / varme 0219 K F: fra kloak til luftvarme i bolig, genanvendelse af spildvarme i kloakvand.

Frilandsdyr med energikilde. 0415 K D F T:Optimeret anvendelse af energi, til husdyr på friland.

Genanvendelse af trykluft. K F: © 130867 EJ 27-09-2020. Kan trykluft genanvende, ja det tror vi på, trykluft er en dyr resource at anvende, den kræver meget energi et fremstille og er derfor ikke særlig klimavenlig, den kan dog lagres hvilket er en stor fordel. Vi tror på at udvikle et system, der kan indsamle energien i anvendt trykluft. Energien ledes tilbage til den trykproducerende enhed og reducere energiforbruget. Er du interesseret i at deltage, kontakt os.

Ekskrement-kølingssystem. Genanvendelse af overskudskøl fra trykluftsturbiner der tilbage danner trykluft til vekselstrøm. køling af ekskrementer og urin fra tovejs toilet. (Husk at 4 - 6 % af verdens energiproduktion går til produktion af kunstgødning). Kunstgødning udleder samtidig Co2e (lattergas) ved optagelse i dyrkningszonen, for herefter at gøre gødningsstofferne plantetilgængelige i jordvæsken.

Lagring af vindmøllestrøm i gamle møllevinger. K_F:© 130867 EJ 15-08-2020 Stort potentiale i at genoptage trykluftlagring af energi/strøm. Alle energilagringssystemer har et energitab. fordelen ved trykluftlagring frem for mange andre, er at trykluftmodellen kan tilbage danne strømmen til elnettet. Udfordringen har været at anlæggene var for dyre at etablere, den en situation er ny idag.

Minkhaller. Lagre energi i gl. minkhaller. K F:© 130867 EJ 14-11-2020. Mange små luftenheder er en fordel ift. trykluftlagring. I gamle minkhaller er det muligt at etablere 5 - 10 mio. beholdere - spændende projekt?. Samtidig er det andre muligheder i forbindelse med minkfarme, vedr. anlægsopbygning.

Trykluftlagring af strøm

Indbygget i køl og frys systemer, til virksomheder og private.

Kan energi lagres i gamle vindmøllevinger, der anvendes som trykkammer. Måske hvis man prøver.
Kan energi lagres i gamle vindmøllevinger, der anvendes som trykkammer. Måske hvis man prøver.